Medikal Kadro

+ -

Prof. Dr. Nusret Özdemir

Doğum Yeri ve Tarihi

Denizli , 1959

Bildiği Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

1965-1970 : Denizli, Gazi İlkokulu
1970-1973 : Denizli, Pamukkale Ortaokulu
1973-1976 : Denizli, Denizli Lisesi
1976-1983 : Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanı

Genel Muayene
Glokom
Katarakt
Keratokonus
Konjonktiva
Kontakt Lens
Kornea
Lazer
Presbiyopi

Vaka Deneyimi

22 yıl

Bilimsel Yayın Sayısı

70

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Oftalmoloji Derneği üyesi 1986-
TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Aktif Üye 1990-
TOD Glokom Birimi Aktif Üye 2002-
TOD RCBirim Yürütme Kurulu Üyesi
TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 2005-2007
TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 2007-2009
TOD KRCBirim Yürütme Kurulu Üyesi 2008-2010
TOD Web Sorumlusu 2008-2009
UKOK Üyesi 41. TOD Ulusal Kongre 2007 -2008
UKOK Üyesi 42. TOD Ulusal Kongre 2008 -2009
UKOK Üyesi 43. TOD Ulusal Kongre 2008 -2009
TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu Üyesi 2010-
AAO, ESCRS,EGS
Davetli Konuşmacı Olarak Katılmış Olduğu Bilimsel Panel ve Konferanslar
1. Glare ve Kontrast Duyarlık Testlerinin Klinik Kullanımı-Panel
TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı İstanbul, 1993
2. Otomatik Perimetre-Konferans
TOD Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 1993
3. Katarakt Cerrahisinde Kesi Yöntemleri-Kurs
TOD XVIII. Ulusal Kongresi Antalya, 1994
4. Fakoemülsifikasyon Cihazlarının Teknik Özellikleri ve Çalışma Prensipleri-Kurs
TOD XIX. Ulusal Kongresi İstanbul, 1995
5. Görme Alanı Cihazlarının Teknik Özellikleri, Fiat Performans İlişkileri-Panel
TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı İstanbul, 1996
6. Axenfeld – Rieger Sendromu-Panel
TOD İstanbul Şubesi Bahar Sempozyumu Abant, 1998
7. Fakoemülsifikasyon cihazları ve çalışma prensipleri-Kurs
TOD XXXIII. Ulusal Kongresi İzmir, 1999
8. Pediatrik Kataraktlar-Yuvarlak Masa
TOD XXXIII. Ulusal Kongresi İzmir, 1999
9. Fakoemülsifikasyon cihazları ve çalışma prensipleri-Panel
TOD Katarakt Birimi Toplantısı Gaziantep, 1999
10. Görme Alanı Cihazlarındaki Gelişmeler-Panel
TOD İstanbul Şubesi Bahar Sempozyumu İstanbul, 2000
11. Capsular Tension Ring in Special Phaco Cases-Panel
XIII. Congress İstanbul, SOE 2001
12. Fakoemülsifikasyonda karşılaşılan problemler ve çözümleri-Kurs
TOD XXXV. Ulusal Kongresi İzmir, 2001
13. Yaşlılıkta Anestezi seçimi ve Postoperatuvar Takibin İncelikleri-Panel
TOD XXV. Bahar Sempozyumu İstanbul, 2002
14. Lasik’ te Limitler-Panel
TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 2002
15. Akomodatif GİL-Panel
TOD XXXVI. Ulusal Kongresi Ankara, 2002
16. Fako Cerrahisinde Yeni Teknolojiler-Kurs
TOD XXXVI. Ulusal Kongresi Ankara, 2002
17. Glokomda Güncel Cerrahi Yaklaşımlar-Panel
TOD Çukurova Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı Adana, 2002
18. Lens gücü hesaplamada yaygın hatalar ve formül seçimi-Panel
TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı İstanbul, 2003
19. Görüntüleme Yöntemleri – HRT-Kurs
TOD 37. Ulusal Kongresi İstanbul, 2003
20. Viskoelastikler ve Kullanım Özellikleri – Günümüz Viskoelastikleri-Kurs
TOD 37. Ulusal Kongresi İstanbul, 2003
21. Hipermetropide Refraktif Cerrahi – LASIK-Kurs
TOD 37. Ulusal Kongresi İstanbul, 2003
22. Hipermetropide Refraktif Cerrahi – Konferans
Hacettepe Tıp Fakültesi Göz Hast Anabilim Dalı Ankara ,2004
23. Glokomun Güncel Medikal Tedavisi – Panel
Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş, 2004
24. Kesi Kapsüloreksis Hidrodiseksiyon – TEMEL FAKO-Kurs
TOD 38. Ulusal Kongresi Antalya, 2004
25. Refraktif cerrahide optik komplikasyonlar – Didaktik Kurs
TOD 39. Ulusal Kongresi Antalya, 2005
26. Kesi Kapsüloreksis Hidrodiseksiyon – TEMEL FAKO -Kurs
TOD 39. Ulusal Kongresi Antalya, 2005
27. Fako cerrahisi teknikleri – Panel
TOD 39. Ulusal Kongresi Antalya, 2005
28. Kombine cerrahi – aynı lokalizasyon – Panel
TOD 39. Ulusal Kongresi Antalya, 2005
29. Konjenital Glokom Kliniği – Panel
TOD Nisan Kursu Ankara, 2006
30. Flep ve arayüz komplikasyonları – LASIK KOMPLİKASYONLARI-Panel
TOD Yaz Sempozyumu Adana, 2006
31. Kesi Kapsüloreksis Hidrodiseksiyon – TEMEL FAKO-Kurs
TOD 40. Ulusal Kongresi Antalya, 2006
32. Hasta seçimi ve LASİK te limitler – LASIK-Kurs
TOD 40. Ulusal Kongresi Antalya, 2006
33. Nonpenetran cerrahi modifikasyonlar – NPGC-Kurs
TOD 40. Ulusal Kongresi Antalya, 2006
34. Custom ablasyon ve Wavefront teknolojisi – İLERİ LASİK-Kurs
TOD 40. Ulusal Kongresi Antalya, 2006
35.Fako – deepsklerektomi – Uygulamacı cerrah
TOD Glokom Birimi Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, 2006
36. Refraktif cerrahi ile glokom birlikteliği – PANEL
TOD İstanbul Şubesi Aylık Olağan Toplantısı İstanbul, 2007
37. Konjenital Glokom Kliniği – Panel
TOD XXX Bahar Sempozyumu İstanbul, 2007
38. Hasta seçimi ve LASİK te limitler ve custom ablasyon – Konferans
Yeditepe Üniversitesi İstanbul, 2007
39. Viskoelastiklerin katarakt dışı kullanımı – Panel
TOD XX. Yaz sempozyumu Selçuk, İzmir, 2007
40. Zor olgularda fakoemülsifikasyon-Zonül Problemli Olgular – Panel
TOD 41. Ulusal Kongresi Sun Gate Port Royal, Antalya, 2007
41. Katarakt Cerrahisinde Yeni Akımlar – Panel
TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2007
42. Fako – viskokanalostomi – Uygulamacı cerrah
TOD Glokom Birimi Canlı Cerrahi Sempozyumu, İzmir, 2007
43.Fakoemülsifikasyon – Uygulamacı cerrah
TOD KRCB 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, 2008
44.Neovasküler glokom kliniği – Panel
TOD Diyarbakır Şb. Aylık Bilimsel Toplantısı, Mardin, 2008
45.PAAG da ilk tercih kombinasyon tedavisi – Etkileşimli Glokom Toplantısı
TOD 42. Ulusal Kongresi Susesi, Antalya, 2008
46.Saydam lens Cerrahisi – Kurs
TOD 42. Ulusal Kongresi Susesi, Antalya, 2008
47.Fakoemülsifikasyon+difraktif GİL – Uygulamacı cerrah
TOD KRCB 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, 2009
48. Neovaskülarizasyon süreci: Nedenler ve klinik evreleme - Panel
TOD Mart Sempozyumu, Erzurum, 2009
49. Katarakt Cerrahisi: Endikasyon, Biyometri, Anestezi - Panel
TOD Nisan Kursu, Ankara, 2009
50.Sert Nukleusta Fakoemülsifikasyon – Uygulamacı cerrah
TOD KRCB 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, 2010
51.Glokom 360drc:Glokomun medical tedavisinde güncel gelişmeler - Konferans
Kıbrıs, 2010
52. Ayrı ve sabit ilaç kombinasyonları – Panel
TOD 44. Ulusal Kongresi Rixos Sungate, Antalya, 2010
53. Mikroinsizyon fako lensleri – Kurs
TOD 44. Ulusal Kongresi Rixos Sungate, Antalya, 2010

1. HACIYAKUPOĞLU G, ÖZDEMİR N, ERSÖZ C, POLAT S, HACIYAKUPOĞLU S, KAYA M, TUNCER İ. THE ULTRASTRUCTURAL FINDINGS AND SOD LEVELS IN EXPERIMENTAL OPTIC NERVE INJURY: THE EFFECT OF THYROID RELEASING HORMONE ON THE DEGENERATIVE AND REGENERATIVE PROCESSES. OPHTHALMOLOGICA 1994;208:270-277
2. SOYLU M, TANYELİ A, ÖZDEMİR N, EROĞLU A, ERSÖZ TR. OCULAR INVOLVEMENT IN CHILDHOOD LEUKEMIAS. TURKISH J. PEDIATRICS 1992; 36: 35-41.
3. ÖZDEMİR N, HACIYAKUPOĞLU S, ERSÖZ TR, HACIYAKUPOĞLU G, OĞUZ M. DOWN GAZE PALSY DUE TO PERIAQUADUCTAL LESION DIAGNOSED BY MAGNETIC RESONANCE IMAGINING. OPHTHALMOLOGICA 1995; 209:225-227
4. STOILOV I, AKARSU NA, ALOZIE I, CHILD A, BARSOUM-HOMSY M, TURAÇLI ME, OR M, LEWIS RA, ÖZDEMIR N, BRICE G, AKTAN SG, CHEVRETTE L, COCA-PRADOS M, SARFARAZI M. SQUENCE ANALYSIS AND HOMOLOGY MODELING SUGGEST THAT PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA ON 2p21 RESULT FROM MUTATIONS DISRUPTING EITHER THE HINGE REGION OR THE CONSERVED CORE STRUCTURES OF CYTOCHROME P4501B1. Am J Hum Genet 1998; 62:573-584
5. STOILOVA D, CHILD A, BRICE G, DESAI T, BARSOUM-HOMSY M, ÖZDEMİR N, CHEVRETTE L, ADAM MF, GARCHON H-J, CRICK RP, SARFARAZI M. NOVEL TIGR/MYOC MUTATIONS IN FAMILIES WITH JUVENILE ONSET PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA. J Med Genet 1998;35:989-992
6. POLAT. S, ÖZDEMİR N, SOYLU M, METE U, ÜNLÜGENÇ Z, KAYA M. ULTRASTRUCTURAL EFFECTS OF TOPICAL BETA-ADRENERGIC ANTAGONISTS AND AN ALPHA-ADRENEGIC AGONIST ON THE RABBIT CORNEA. OPHTHALMOLOGICA 1999; 213:183-188
7. ÖZCAN AA, ÖZDEMİR N, GÜNEŞ Y, BOZKURT A, YAĞMUR M, ALPARSLAN ZN. INTRAOCULAR PRESSURE, QUALITY OF BLOCK, AND DEGREE OF PAIN ASSOCIATED WITH ROPIVACAINE IN PERIBULBAR BLOCK: A COMPARATIVE RANDOMIZED STUDY WITH BUPIVACAINE-LIDOCAINE MIXTURE. Eur J Ophthalmol 2003; 13(9-10): 794-7
8. ÖZCAN AA, ÖZDEMİR N, CANATAROĞLU A. THE AQUEOUS LEVELS OF TGF-ß2 IN PATIENTS WITH GLAUCOMA. International Ophthalmology 2004; 25: 19-22
9. ÖZDEMİR N, ÖZDEMİR G. THE EFFECTS OF ACRYSOF ReSTOR INTRAOCULAR LENSES ON VISUAL QUALITY. GLO-KAT. 2009; 4:109-111

1. ÖZDEMİR N, KÖKER ÖF, AKSOY M, YAĞMUR M. ÇOÇUKLARDA ANİZOMETROPİ SORUNU. HAZNEDAROĞLU G., ANDAÇ K., ERBAKAN G., VE ARK. (ED.LER): XXI. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1987), CİLT II. iZMİR: KARINCA MATBAACILIK, 1988; 1149-1151.
2. HEPDOĞAN B. VARİNLİ İ, ÖZDEMİR N. KLİNİĞİMİZDEKİ İOL UYGULAMALARI. DOĞAN ÖK., OKUTAN S. (ED.LER): XXII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1988), CİLT I. KONYA: ÜLKÜ BASIMEVİ, 1988; 43-46.
3. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR. OFTALMOLOJİDE PRATİK FOTOĞRAFİ VE VİDEO TEKNİKLERİ. DOĞAN ÖK., OKUTAN S. (ED.LER): XXII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1988), CİLT I. KONYA: ÜLKÜ BASIMEVİ, 1988; 159-162. (KONGREDE EN İYİ TEBLİĞ SUNMA ÖDÜLÜ ALDI)
4. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, VARİNLİ İ. PSÖDOFAKİDE POSTOPERATUVAR REFRAKSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. DOĞAN ÖK., OKUTAN S., ÖZKAN F.(ED.LER): XXII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1988), CİLT II. KONYA: ÜLKÜ BASIMEVİ, 1988; 636-643.
5. IŞIK G, ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, SLEM G. İV LİDOCAİNİN TRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDAKİ GİB ETKİSİ. DOĞAN ÖK., OKUTAN S., ÖZKAN F.(ED.LER): XXII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1988), CİLT II. KONYA: ÜLKÜ BASIMEVİ, 1988; 663-666.
6. ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, VARİNLİ İ. ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA BİOMETRİK ÖLÇÜM MÜ, STANDART DİOPTİRDE LENS Mİ?. ÖZÇETİN H., ERTÜRK H. (ED.LER): III. İNTRAOKÜLER LENS İMPLANTASYONU SEMPOZYUMU. BURSA: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 1988; 63-68.
7. ÖZDEMİR N, SLEM G, ERSÖZ TR, KÖKER ÖF. OFTALMİA NODOSA. KÖKER F., ERSÖZ TR., KAYA A.(ED.LER): XXIII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1989), CİLT III. ADANA: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 1989; 966-968.
8. ÖZDEMİR N, VARİNLİ İ, ERSÖZ TR. İOL KOMPLİKASYONLARININ CERRAHIN DENEYİMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. KÖKER F., ERSÖZ TR., KAYA A.(ED.LER): XXIII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1989), CİLT III. ADANA: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 1989; 983-990.
9. ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N. AFAKİK REFRAKSİYON TAHMİNİNDE TEORİK VE REGRESYON FORMÜLLERİNİN ETKİNLİĞİ. KÖKER F., ERSÖZ TR., KAYA A.(ED.LER): XXIII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1989), CİLT III. ADANA: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 1989; 1053-1061.
10. GENÇ N, KÖKER ÖF, ÖZDEMİR N, SOYLU M, OTHMAN İ. Nd: YAG LASER KAPSÜLOTOMİ VE PUPİLLOPLASTİ UYGULAMALARI. GÜNALP İ., HASANREİSOĞLU B., DUMAN S., VE ARK.(ED.LER): XXIV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1990), CİLT I. ANKARA: YILDIRIM OFSET BASIMEVİ, 1990; 298-301.
11. KÖKER ÖF, GENÇ N, SOYLU M, ÖZDEMİR N. Nd: YAG LASER İRİDOTOMİ UYGULAMALARIMIZ. GÜNALP İ., HASANREİSOĞLU B., DUMAN S., VE ARK.(ED.LER): XXIV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1990), CİLT I. ANKARA: YILDIRIM OFSET BASIMEVİ, 1990; 454-456.
12. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, HACIYAKUPOĞLU G, YAĞMUR M, SLEM G. FAMİLİAL MİKROSFEROFAKİDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. GÜNALP İ., HASANREİSOĞLU B., DUMAN S., VE ARK.(ED.LER): XXIV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1990), CİLT II. ANKARA: YILDIRIM OFSET BASIMEVİ, 1990; 307-309.
13. ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, SLEM G. KAPSÜL İÇİ LENSLERİNİN YARATTIĞI ÖNKAMARA DERİNLİĞİ VE BUNUN REZİDÜEL REFRAKSİYONA ETKİSİ. TÜRK OFT. GAZ. 1990; 20: 249-254.
14. YALAZ M, SOYLU M, ÖZDEMİR N, SLEM G. PEF' de ANJİOGRAFİ BULGULARI VE GİB' nın ANJİOGRAFİ ÜZERİNE ETKİSİ. T.O.D. XXV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1991), CİLT IV. 1991; 75-77.
15. HACIYAKUPOĞLU G, ÖZDEMİR N, NAS K, SARICA Y. ETAMBUTOL OKÜLER TOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TANI YÖNTEMLERİ. T.O.D. XXV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ (1991), CİLT IV 1991; 234-237.
16. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, HACIYAKUPOĞLU G, VARİNLİ İ, SLEM G. PSÖDOFAKİK GÖZLERDE IŞIK PARLAKLIĞINDAKİ ARTIŞIN KANTİTATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. T.O.D. XXV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ CİLT IV 1991; 117-119.
17. ÖZDEMİR N, HACIYAKUPOĞLU G, EROĞLU A, ERSÖZ TR, SARICA Y. OPTİK SİNİR HASTALIKLARINDA PARLAKLIK HİSSİ VE STEROOSKOPİK GÖRMENİN YARDIMCI TANI YÖNTEMLERİ OLARAK DEĞERLERİ. T.O.D. XXV. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ CİLT III 1991; 265-267.
18. HACIYAKUPOĞLU G, ÖZDEMİR N, SOYLU M, NAS K. KLOROKİNİN OKÜLER TOKSİK ETKİLERİ. Ç.Ü. SAĞLIK BİL. DERG. 1992; 7(1,2,3): 69-74.
19. ERSÖZ TR, SOYLU M, ÖZDEMİR N. GÖZ HASTALIKLARININ TAKİBİNE YÖNELİK PRATİK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI. SOYLU M, ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR (ED.LER): T.O.D DR.MUZAFFER SANDER YAZ SEMPOZYUMU BÜLTENİ 1992; 121-126.
20. YAĞMUR M, ERSÖZ TR, HACIYAKUPOĞLU G, ÖZDEMİR N. GAZ GEÇİRGEN KONTAKT LENSLERİN ENTOLERANS YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSAL TÜRK MEDİKAL KONTAKT LENS KONGRESİ BÜLTENİ 1991:33-35.
21. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, SOYLU M, HOMURLU D, SLEM G. DİFRAKTİF LENSLERLE İLGİLİ SORUNLAR. TÜRK OFT.GAZ. 1993: 23: 103-108.
22. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, SOYLU M, SLEM G. KATARAKT AMELİYATI SONRASI OLUŞAN KORNEAL ASTİGMATİZMANIN TAHMİNİNDE MALONEY KERATOSKOPUNUN DEĞERİ. TÜRK OFT. GAZ.1993:23: 87-91
23. SOYLU M, NAS K, ÖZDEMİR N, DEMİRCAN N. RETİNA DEKOLMANI OLUŞUMUNDA ETİYOLOJİK FAKTÖRLER. TÜRK OFT.GAZ. 1993: 23: 130-133.
24. ÖZDEMİR N. GLOKOMDA LASER UYGULAMALARI. Ç.Ü. SAĞLIK BİL. DERG. 1993; 8(1,2,3): 165-176.
25. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, SOYLU M, ÇIKINTAŞ Z, VARİNLİ İ, SLEM G. KATARAKT CERRAHİSİ SONRASI ASTİGMATİZMA DEĞİŞİMİNE SÜTÜR TEKNİĞİ VE SELEKTİF SÜTÜR ALINMASININ ETKİSİ. OFTALMOLOJİ DER 1993: CİLT 2, SAYI 3: 279-282
26. YAĞMUR M, ERSÖZ TR, YARKIN F, ÖZDEMİR N, CANATAROĞLU H, AKSOĞAN A. KATARAKT AMELİYATLARINDA MUHTEMEL KONTAMİNASYON KAYNAKLARI.SOYLU M, ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR (ED.LER): TOD DR VEFİK HÜSNÜ BULAT YAZ SEMPOZYUMU BÜLTENİ 1994; 177-183.
27. ŞEN N, ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, EROĞLU A, ÇINAR P, İŞİGÜZEL İ. REFRAKTER GLOKOMDA ALTERNATİF CERRAHİ YÖNTEMLER. T.O.D. XXVIII. ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ BÜLTENİ CİLT III 1994; 1050-1053.
28. ÜNLÜGENÇ Z, ÖZDEMİR N, POLAT S, SLEM G, KAYA M. GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILAN BETA ADRENERJİK ANTAGONİSTLERİN VE ALFA ADRENERJİK AGONİSTLERİN KORNEA EPİTEL VE ENDOTELİNDE YAPTIĞI ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER. ANDAÇ K, MENTEŞ J, ERGİN M, HAZNEDAROĞLU G, YAĞCI A, GÜRCAN Z, AKKIN C, PAMUKÇU K ( ED.LER): T.O.D. XXVII. ULUSAL KONGRE BÜLTENİ CİLT II 1994; 1232-1237.
29. ERSÖZ TR, CANATAROĞLU H, ÖZDEMİR N, DEMİRCAN N, YAĞMUR M, SLEM G. LEWIS TEKNİĞİ İLE SKLERAL FİKSASYONLU ARKA KAMARA LENS İMPLANTASYONLARI. ANDAÇ K, MENTEŞ J, ERGİN M, HAZNEDAROĞLU G, YAĞCI A, GÜRCAN Z, AKKIN C, PAMUKÇU K (ED.LER): T.O.D. XXVII. ULUSAL KONGRE BÜLTENİ CİLT II 1994; 1445-1450.
30. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, FIRINCIOĞULLARI E. KAPSÜL DESTEĞİ OLMAYAN OLGULARDA LEWIS TEKNİĞİ İLE TRANSSKLERAL FİKSASYONLU ARKA KAMARA LENS İMPLANTASYONU. RET-VİT 1995; 3:325-9.
31. ÖZDEMİR N, POLAT S, SOYLU M, SLEM G, KAYA M. DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜ VE ANTİMETABOLİT İLAÇLARIN GLOKOM FİLTRASYON CERRAHİSİNDEKİ LOKAL ETKİLERİNİN ULTRASTRÜKTÜREL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. TÜRK OFT. GAZ. 1995; 23 (1): 28 - 33.
32. ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, ÖZDEMİR G, YAĞMUR M, SLEM G. FAKOEMÜLSİFİKASYON TEKNİĞİNE GEÇİŞ DÖNEMİNDE GÖRME KESKİNLİĞİ SONUÇLARI VE KOMPLİKASYON İNSİDENSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MN Oftalmoloji 1996; 3(2):168-171.
33. ÖZDEMİR N, SOYLU M, ERSÖZ TR, YALAZ M, SLEM G, İŞİGÜZEL İ. BETOXOLOL TEDAVİSİ ALAN PRİMER AÇIK AÇILI OLGULARDA ORBİTAL KAN AKIMI DEĞİŞİKLİKLERİNİN RENKLİ DOPPLER GÖRÜNTÜLEME İLE ANALİZİ. MN Oftalmoloji 1996; 3(2):130-132.
34. YAĞMUR M, ERSÖZ TR, İŞİGÜZEL İ, ÖZDEMİR N, SLEM G. PARSİYEL PENETRAN KERATOPLASTİ SONRASI GREFT REAKSİYONU VE YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER. MN Oftalmoloji 1996; 3(2):60-64.
35. YAĞMUR M, ÖZGAN Y, ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, HACIYAKUPOĞLU G. PEDİATRİK AFAKİDE SİLİKON KONTAKT LENS UYGULAMALARIMIZ. IV. ULUSAL TÜRK MEDİKAL KONTAKT LENS KONG. BÜLT. PROF. DR. KANPOLAT A(Ed.). 1996; 125-130.
36. YAĞMUR M, İŞİGÜZEL İ, ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, ÖZCAN AA. İLERİ VE COK İLERİ KERATOKONUSLU OLGULARDA PIGGYBACK LENS UYGULAMALARIMIZ. IV. ULUSAL TÜRK MEDİKAL KONTAKT LENS KONG. BÜLT. PROF. DR. KANPOLAT A(Ed.). 1996;120-124.
37. ÖZDEMİR N, TEKİN A, ERSÖZ TR, YAĞMUR M, SAFRAN B. TONO-PEN TONOMETRESİ İLE GOLDMANN APPLANASYON TONOMETRESİNİN KLİNİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. MN Oftalmoloji 1997; 4(3):168-170
38. ERSÖZ TR, ÖZGAN Y, ÖZDEMİR N, YAĞMUR M, ŞEN N. ÖN KAMARA LENSİ İMPLANTE EDİLEN GÖZLERDE PROGNOZ. MN Oftalmoloji 1997; 4(5):300-303
39. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, YAĞMUR M, İŞİGÜZEL İ, SAFRAN B. GLOKOM VE KATARAKTLI OLGULARDA FAKOEMÜLSİFİKASYON, GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU VE TRABEKÜLEKTOMİ UYGULAMASININ ERKEN SONUÇLARI. MN Oftalmoloji 1998; 5(2):132-134
40. ÖZDEMİR N, ERSÖZ TR, YAĞMUR M, İŞİGÜZEL İ, SAFRAN B. TRABEKÜLEKTOMİDE MİTOMİSİN-C KULLANIMI. MN Oftalmoloji 1998; 5(2):135-137
41. ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, YAĞMUR M, İŞİGÜZEL İ, ÖZDEMİR GH. CERRAHİ DENEYİMİN FAKOEMÜLSİFİKASYON SONUÇLARINA ETKİSİ. MN Oftalmoloji 1998; 5(2):173-176
42. GÜLEÇ A, ERSÖZ TR, ÖZCAN AA, ÖZDEMİR HG, YAĞMUR M, ÖZDEMİR N. NORMAL GÖZLERDE BİLGİSAYARLI VİDEOKERATOGRAFİK ANALİZ. MN Oftalmoloji 2001; 8(1): 29-32
43. PELİT A, ÖZDEMİR N. NEOVASKÜLER GLOKOMDA ETİYOLOJİ VE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ. Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001; 26: 8-13
44. AYDOĞAN N, ÖZDEMİR N, ÖKSÜZ H, ÖZKAN EB. OTOMATİK PERİMETREDE BEYAZ VE MAVİ UYARAN İLE TEST TEKRARININ GÖRME ALANI SONUÇLARINA ETKİSİ. MN Oftalmoloji 2002; 9(1): 15-19
45. ÖZDEMİR N, ÖZCAN AA, SARI S. VİSKOKANALOSTOMİ; ETKİNLİĞİ VE SONUÇLARI. TÜRK OFT.GAZ. 2002: 32: 804-808.
46. ÖZCAN AA, ÖZDEMİR N. ÖZELLİKLİ FAKO OLGULARINDA KAPSÜL GERME HALKASI İMPLANTASYONU. MN Oftalmoloji 2003; 10(1): 12-15
47. YAĞMUR M, ÖZCAN AA, ÖZDEMİR N, OKAY O. BEYAZ KATARAKTTA TRİPAN MAVİSİ İLE KAPSÜLOREKSİS VE FAKOEMÜLSİFİKASYON. T Klin Oftalmoloji 2003; 12(3): 157-160
48. ÖZDEMİR N. PİGMENT DİSPERSİYON SENDROMU VE PİGMENTER GLOKOM. T Klin J Oftalmoloji 2004; 13: 49-51
49. ÖZDEMİR N, ÖZCAN AA, BİLGİÇ E. BİMATOPROST, LATANAPROST VE TRAVAPROST’UN PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM OLGULARINDA ERKEN DÖNEM YAN ETKİLERİ VE GÖZİÇİ BASINCI ÜZERİNE ETKİNLİĞİ. T.Oft.Gaz. 2005; 33:376-379
50. ESEN E, ÖZDEMİR G, ÖZDEMİR N. MERKEZİ KORNEA KALINLIĞI İLE REFRAKSİYON İLİŞKİSİ. GLO-KAT. 2006; 1:53-55
51. ÖZDEMİR N. FAKO TEKNİĞİ. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3(43): 9-13
52. 60. ÖZDEMİR N, ÖZDEMİR G. THE EFFECTS OF ACRYSOF ReSTOR INTRAOCULAR LENSES ON VISUAL QUALITY. GLO-KAT. 2009; 4:109-111
53. ÖZDEMİR N. KİŞİYE ÖZEL EKSİMER LAZER UYGULAMALARI Türkiye Klinikleri J Ophthalmol –Special Topics 2010;3(3):33-35


Kitap Bölümleri;
1. ERSÖZ TR, ÖZDEMİR N, SOYLU M(ED.LER). TÜRK OFTALMOLOJİK YAYINLAR İNDEKSİ 1970 - 1992. (4959 ÇALIŞMANIN DERLENMESİ VE KONULARINA GÖRE KLASİFİKASYONU) ADANA: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, 1993.
2. ÖZDEMİR N. GLOKOM TEDAVİSİ-SEMPATOMİMETİK AJANLAR. OTO S, YILMAZ G, AYDIN P (ED LER). OFTALMİK İLAÇLAR ÖNCÜ BASIMEVİ , ANKARA 2003 183-191
3. ÖZDEMİR N. GLOKOM TEDAVİSİ-OSMOTİK AJANLAR. OTO S, YILMAZ G, AYDIN P (ED LER). OFTALMİK İLAÇLAR ÖNCÜ BASIMEVİ , ANKARA 2003 191-197
4. ÖZDEMİR N. OKULER BİYOMETRİ VE GÖZİÇİ LENS GÜCÜ HESAPLANMASI - NORMAL GÖZLERDE GÖZİÇİ LENS GÜCÜ ÖLÇÜMÜ. ÖZÇETİN H (ED ). KATARAKT VE TEDAVİSİ SCALA BASIM YAYIM TANITIM SA. VE TİC LTD ŞTİ , İSTANBUL 2005 169-175
5. ÖZDEMİR N. GLOKOMDA PERİMETRİK VERİ ANALİZİ. AYDIN P (ED). GÖRME ALANI EL KİTABI AKSU BASIM YAYIN DAĞITIM LTD ŞTİ , ANKARA 2006 127-131
6. ÖZDEMİR N. KESİLER. AYDIN P (ED). GÖRME ALANI EL KİTABI AKSU BASIM YAYIN DAĞITIM LTD ŞTİ , ANKARA 2006 127-131


E-bülten listesine kaydolmak istiyorum
E-bülten listesine kaydolmak istiyorum

E-bülten listesine kaydolmak istiyorum