Medikal Kadro

+ -

Prof. Dr. Mehmet Ünal

Doğum Yeri ve Tarihi

Bildiği Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)
1985-1986 Londra Moorfields Göz Hastanesi Oküloplastik Cerrahi Bölümü
1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçent)
1990 ve 1991 Londra Moorfields Göz Hastanesi Oküloplastik
1991 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Oküloplastik Cerrahi Birimini kurdu.
1991-1998 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Oküloplastik (Doçent)
1998-2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Oküloplastik (Prof)
2010 Dünyagöz Ankara Hastanesi'nde Oküloplastik Cerrahi bölümünde Göz Hastalıkları Profesörü

Uzmanlık Alanı

Oküloplastik Cerrahi
Göz Çevresi Estetiği
Göz Kapağı Düşüklüğü
Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı
Protez Göz
Orbita Tümörleri

Vaka Deneyimi

Göz hekimliği yaptığı süre 30 yıl, 30.000'in üzerinde göz estetiği ve oküloplastik cerrahi deneyimi

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Oftalmoloji Derneği
European Society of Plastic and Reconstructive Surgery
American Academy of Ophthalmology
2011-2012 döneminde Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Birimi başkanlığını yönetti
KİTAPLAR
1. Ünal M, Konuk O. Tiroid orbitopati, Oküloplasti-Göz Yaşı, Göz Kapağı, Orbita TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 301-20.
2. Mirzataş Ç, Ünal M. Aletler, sütürler, insizyon ve sütür teknikleri. Oküloplasti. TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 53-59.
3. Ünal M. Entropiyum, Trikiyazis. Oküloplasti. TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 153-164.
4. Ünal M. Anoftalmik soketin değerlendirilmesi ve rekonstrüksiyonu. Oküloplasti. TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 403- 418.
5. Ünal M. Kozmetik cerrahi. Oküloplasti. TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 445- 456.
6. Ünal M, Konuk O. Graves oftamopatide cerrahi yaklaşımlar. Tiroid El Kitabı. Kabalak T. edt. Izmir Güven Kitabevi, İzmir 2009. Sy. 457-70.
7. Ünal M, Konuk O. Graves oftamopatide cerrahi yaklaşımlar. Tiroid El Kitabı. Kabalak T. edt. 2. Baskı Izmir Güven Kitabevi, İzmir 2011. Sy. 457-70.
8. Ünal M. Kapak hastalıkları. Temel Göz Hastalıkları. Aydın P, Akova Y edt. Güneş Kitabevi. 2001. Bölüm 5, Sayfa: 105-125.

EDİTÖRLER KURULUNDA YER ALDIĞI ULUSLARARASI DERGİ
ORBIT – The International Journal on Orbital Disorders, Oculoplastic and Lacrimal Surgery, Aeolus Press, The Netherlands.

"Oküloplastik Cerrahi Kursu" 12-13 Ekim 1996 - Ankara

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN LİSTESİ

1. ÜNAL M. Bruch membranı fonksiyonu, yaşla ilgili değişiklikleri ve hastalıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı, XXXIII, Ankara, Kardeş Matbaası, 1981, Sayfa: 142-147.
2. TURAÇLI E, ÜNAL M. Yapay aygıtlarla fistülizan glokom cerrahisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı, XXXIV, Ankara, Kardeş Matbaası, 1982, Sayfa: 50-54.
3. ERKAM N, ÜNAL M, SAATÇİ T, ÖNOL M. Egzantrik fiksasyonlu        ambliyopi olgularında tedavi yöntemlerinin sonuçları ve karşılaştırılması. XVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1982), İzmir, Karınca Matbaacılık, 1987, Sayfa: 298-304.4. TURAÇLI E, ÜNAL M. Konjenital katarakt ameliyatlı olgularda göz içi basınç dağılımı ve sekonder glokom sıklığı. XVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1982), İzmir, Karınca Matbaacılık, 1987, Sayfa: 261-265.
5. GÜNALP, HASANREİSOĞLU B, ÜNAL M. Afakide retina dekolmanlarının        klinik değerlendirilmesi ve cerrahi sonuçları. T Oft Gaz 1983, 13:7-14.

6. GÜNALP İ, ÜNAL M, ERGİN S. Romatoid artritte episklerit, sklerit ve sklerokeratit sıklığı. T Oft Gaz 1984, 13:89-91.
7. ATMACA L, ÜNAL M, ÖZDEMİR İ. Sistemik lupus eritematozus'da        retinopati sıklığı. T Oft Gaz 1984, 13:55-58.
8. ÜNAL M, ÖNOL M, GÜRSEL E. Biyomikroskopla basit bir ön segment ve fundus fotografi yöntemi. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1986), ÖZÇETİN H. (ed), Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1989, Sayfa:128-132.
9. ÜNAL M, GÜRSEL E. Askılı yöntemle ayarlanabilir ptozis cerrahisi.  XX.  Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1986), ÖZÇETİN H.  (ed), Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1989, Sayfa:199-202.
10. GÜRSEL E, ÖNOL M, ÜNAL M, SAYGI S. Arka kamera lensi        uygulamalarımız. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1986), ÖZÇETİN H. (ed), Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1989, Sayfa:426-429.
11. ÜNAL M, GÜRSEL E, ATAKAN N. Werner sendromu ve katarakt       ameliyatının özellikleri. T Oft Gaz 1987, 17:282-286.
12. GÜNALP İ, ÜNAL M. Pars Planitis. T Oft Gaz 1987, 17:306-311.
13. GREGOR Z, ÜNAL M. Makula dejeneresansları. T Oft Gaz 1987, 17:312-323.
14. ÜNAL M, GÜNALP İ. Behçet Hastalığı. T Oft Gaz 1987, 17:333-341.
15. ÜNAL M, GÜNALP İ. Retina hastalıklarında tanı yöntemleri I - Makula işlevinin araştırılması. T Oft Gaz 1987, 17:327-332.
16. ÜNAL M, GÜNALP İ. Retina hastalıklarında tanı yöntemleri II. T Oft Gaz 1987, 17:520-529.
17. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Flöressein Anjiyografi için gönderilen hastalarda göz hekimlerinin en sık yanıldığı tanılar. T Oft Gaz 1987, 17:611-617.
18. ÜNAL M, GÜNALP İ. Pigment epitelyopatiler ve ayırıcı tanı. T Oft Gaz 1987, 17:618-633.
19. GÜNALP İ, ÜNAL M, TEZEL T. Makula ven dal tıkanıklığı. T Oft Gaz 1988, 18:1-6.
20.ÖNOL M, ÜNAL M, GÜRSEL E. Retina dekolman cerrahisi sonuçları. T Oft Gaz 1988, 18:37-41.
21. ÜNAL M, GÜNALP İ, BULAY O. Orbita psödotümörü nedeniyle tanı       konulan bir periarteritis nodoza olgusu. T Oft Gaz 1988, 18:197-202.
22. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Neovasküler makulopati I- Retina altı        neovasküler membranların klinik özellikleri. T Oft Gaz 1988, 18:379-388.
23. GÜNALP İ, ÜNAL M, TEZEL T. Neovasküler makulopati II- Retina altı neovasküler membranların tedavi özellikleri. T Oft Gaz 1988, 18:389-399.
24. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Diyabetik makulopatide fokal ve grid        argon laser fotokoagulasyon. T Oft Gaz 1988, 18:471-485.
25. GÜNALP İ, ÜNAL M, GÜRSEL E, TEZEL T. Retina pigment epitel        dekolmanlarında flöressein anjiyografik özellikler ve tedavi yaklaşımı. T Oft Gaz 1989, 19:13-23.
26. ÜNAL M, GÜRSEL E, AKTAŞ M. Retina dekolman cerrahisi sonrasında        bakteriyel skleral abse. T Oft Gaz 1989, 19:24-27.
27. ÜNAL M, GÜNALP İ, DURAK İ. Santral seröz koryoretinopati. T Oft Gaz 1989, 19:199-211.
28. GÜNALP İ, ÜNAL M, DURAK İ. Retina pigment epitel dekompensasyonu. T Oft Gaz 1989, 19:269-280.
29. TEZEL T, ÜNAL M, GÜNALP İ, GÜRSEL E. Erişkin foveomaküler        vitelliform lezyonlar. T Oft Gaz 1989, 19:281-297.
30. GÜRSEL E, ÜNAL M. Retina ve retina pigment epitel hamartomu. T Oft Gaz 1989, 19:410-416.            
31. DURAK İ, GÜRSEL E, ÜNAL M. Katarakt ameliyatları ve göz içi lens        implantasyonlarından sonra erken dönem kornea endotel kaybı. T Oft Gaz 1989, 19:556-563.
32. ÜNAL M. Laserin tarihçesi ve fizik prensipleri. TOD IX. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Oftalmolojide Laser. TURAÇLI E (ed), Ankara, Öztek Matbaacılık, 1989, Sayfa:1-8.
33. ÜNAL M, SAV A, TEZEL T, GÜRSEL E. Lens epitel hücre yoğunluğu ile değişik katarakt tipleri arasındaki ilişki. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni,  KÖKER ÖF. (ed), Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, Cilt 1,  Sayfa:317-319.
34. DEMİRELLER T, ÜNAL M, GÜRSEL E, DURAK İ. Oküler rosaceanın        tanısında puanlama sistemi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni, KÖKER ÖF. (ed), Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, Cilt 2, Sayfa:820-823.
35. DEMİRELLER T, GÜRSEL E, ÜNAL M. Primer açık açılı glokomlu        hastalarda kornea endotelinin speküler mikroskop ile incelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXII. Ulusal Kongresi Bülteni, KÖKER ÖF. (ed), Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, Cilt 2, Sayfa:823-825.
36. DURAK İ, ÜNAL M. Romatoid artritli hastalarda göz belirtileri. T Oft Gaz 1990, 20:262-265. 
37. ÜNAL M. Optik fizik ve geometrik optik. TOD X. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Refraksiyon, GÜNALP İ. (ed), Ankara, Yıldırım Basımevi, 1990, Sayfa:7-22.
38. ÖZKAN SB, GÜRSEL E, DEMİRELLER T, ÜNAL M. Tarama testi olarak        fotorefraksiyon. T Oft Gaz 1991, 21:332-336.
39. ÜNAL M, Ptozis cerrahisi. TOD XI Ulusal Oftalmoloji Kursu. Lakrimal sistem hastalıkları ve oküloplastik cerrahi, HASANREİSOĞLU B. (ed), Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, 1991, Sayfa:177-188.
40. ÜNAL M. GÜNALP İ, DEERY A, DURAK İ, EREKUL S, BULAY O. Malignant melanoma of the optic nerve head in a case of oculodermal        melanocytosis. Br J Ophthalmol 1992, 76:313-315.
41. ÜNAL M. Optik sinir başı ve retina sinir lifi defektleri.  TOD XII. Ulusal Oftalmoloji Kursu. Klinik Uygulamalı Glokom Kursu, HASANREİSOĞLU B. (ed), Ankara, Yıldırım Basımevi, 1992, Sayfa:155-160.
42. ÜNAL M. Duyu retina ve retina pigment epitelinin seröz dekolmanı. T Klin Oftalmoloji 1992, 298-303.
43. ÜNAL M. Mast Hücre Stabilizörleri.  TOD XIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu. Okuler Farmakoloji ve Uygulamalı Fundus Floresein Anjiografi, DUMAN S. (ed). Ankara, Yıldırım Basımevi, 1993, Sayfa:118-122.
44. ÜNAL M, OR M, AKBATUR B, HASANREİSOĞLU B. Retina ve retina        pigment epitelinin kombine hamartomu ve ayırıcı tanıdaki özellikler. T Oft Gaz 1993, 23:345-350.
45. ÜNAL M, AKBATUR H. Kalıtsal olmayan ve nedeni bilinmeyen        koryoretinopatiler. T Klin Oftalmoloji 1993, 2:159-170.
46. ÜNAL M, AKSÜNGER A, HASANREİSOĞLU B. Dakriosistorinostomide        stryker ve tur kullanılmadan gerçekleştirilen osteotomi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J.  (ed), 1994, Cilt II, Sayfa 818-821.
47. ÜNAL M, AKBATUR H. Kalıtsal olmayan ve nedeni bilinmeyen        koryoretinopatiler. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt II, Sayfa 899-904.
48. YÜKSEL D, ÜNAL M, ALTIN M, KONUŞ Ö, ILGIT E, HASANREİSOĞLU B. Dijital substraksiyon makrodakriosistografi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt II, Sayfa 822-825.
49. ÖZ Ö, ÜNAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Kanalikül kesilerinin       tamirinde basit bir yöntem. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt III, Sayfa 1747-1750.
50. ÜNAL M, AKSÜNGER A, AKATA F, OR M, HASANREİSOĞLU B. Levator       cerrahisinde kapak düzeyinin intraoperatif ve erken  postoperatif ayarlanmasıyla elde edilen sonuçlar.  Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt III, Sayfa 1784-1788.
51. YÜKSEL D, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Entropion cerrahisindeki       gelişmeler: Quickert tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt III, Sayfa 1754-1758.
 
52. AKSÜNGER A, ÖNOL M, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B, AKBATUR H, OR M. Psödofakik retina dekolmanında anatomik başarı ve görme sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt II, Sayfa 1059-1065.
 
53. GÜRELİK G, AKATA F, GÜVEN D, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.       Psödotumör Serebri olgularında cerrahi yaklaşım ve prognoz. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 2, Sayfa:486-487.
 
54. YÜKSEL D, ÜNAL M, ILGIT E, AKPEK S, ÖZSUNAR Y, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi tıkanıklıklarının tedavisinde balon        dakriosistoplasti. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:823-825.                         
 
55. GÜRELİK G, AKATA F, ÖZ Ö, ÖZ Y, SARICAOĞLU S, YILMAZBAŞ P,       YÜKSEL D, KÖKSAL M, BİLGİHAN K, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.        Yüksek risk parsiyel penetran keratoplasti olgularında cyclosporin A. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:886-887.
 
56. ÖZ Ö, ÜNAL M, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Üst kapak        entropionunun tedavisinde anterior lameller repozisyon tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:837-838.
 
57. ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Levator rezeksiyonunda yeni konseptler.       Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:839-840.
 
58. ÜNAL M, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Alt ve üst kapağın total        defektlerinde kapak rekonstrüksiyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:947-948.
 
59. YILMAZBAŞ P, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Sikatrisyel ektropion       cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:949-950.
 
60. YÜKSEL D, ÜNAL M, AKYOL G, EDALI N, HASANREİSOĞLU B.       Dakriolitiazis. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:959-960.
 
61. ÖZ Y, ÜNAL M, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Soket rekonstrüksiyonu.       Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:1232-1233.
 
62. ILGIT ET, YÜKSEL D, ÜNAL M, AKPEK S, IŞIK S, HASANREİSOĞLU B.       Transluminal balloon dilatation of the lacrimal drainage system for the treatment of epiphora. Am J Roentgenol 1995, 165:1517-1525.
 
63. HASANREİSOĞLU B, AKSÜNGER A, OR M, ÖNOL M, AKBATUR H, AKATA F, ÜNAL M, BİLGİHAN K, ÖZ Ö. Klasik dekolman cerrahisinde nüks       nedenleri ve reoperasyon sonuçları. Retina Vitreus 1996, 4:468-474.
 
64. HASANREİSOĞLU B, AKSÜNGER A, OR M, ÖNOL M, AKBATUR H, AKATA F, ÜNAL M, BİLGİHAN K, GÜRELİK G. Afakik retina dekolmanında       klinik özellikler ile anatomik ve görsel sonuçlar. Retina Vitreus 1996, 4:475-481.
 
65. HASANREİSOĞLU B, AKSÜNGER A, OR M, ÖNOL M, AKBATUR H, AKATA F, ÜNAL M, BİLGİHAN K, GÜRELİK G. 1015 yırtıklı dekolman       olgusunda klasik dekolman cerrahisi sonuçları.  Retina Vitreus 1996, 4:482-491.                             
 
66. ILGIT ET, YÜKSEL D, ÜNAL M, AKPEK, IŞIK S. Treatment of recurrent nasolacrimal duct obstructions with balloon-expandable metallic stents: Results of early experience. Am J Neuroradiol 1996, 17:657-663.
 
67. ÜNAL M, ILGIT E, İLERİ F, ÖZ Y, ARGIN A, ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK       S, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi obstrüksiyonlarının tedavi seçiminde sinematografik digital subtraksiyon dakriosistografinin önemi. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu. Okuloplastik Cerrahi. GÜLLÜLÜ G.        (ed), 1996, Sayfa:76-83.
 
68. ÜNAL M, ILGIT E, ÖZ Y, YÜKSEL D, AKPEK S, YILMAZBAŞ P, ARGIN A,       YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖZSUNAR Y, AYTEKİN C, ŞAHİN Ö, KÖSE S,       ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK S, HASANREİSOĞLU B. Epifora tedavisinde       lakrimal drenaj sisteminin balon dilatasyonu ile elde edilen geç sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu. Okuloplastik Cerrahi.  GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:84-93.
 
69. ÖZ Y, ÜNAL M, GÜRELİK G, ARGIN A, HASANREİSOĞLU B. Alt kapağın       involüsyonel entropionunda kalıcı cerrahi tedaviler. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu.  Okuloplastik Cerrahi.  GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:235-241.
 
70. ARGIN A, ÜNAL M, ÖZ Y, GÜRELİK G, YILMAZBAŞ P, HASANREİSOĞLU B. Alt ve üst kapak sikatrisyel ektropionunda cilt grefti ve       flebi uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu.  Okuloplastik Cerrahi.  GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:219-226.
 
71. GÜRELİK G, ÜNAL M, ÖZ Y, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU. Tümöral ve       travmatik kapak defektlerinde rekonstrüksiyon. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu.  Okuloplastik Cerrahi. GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:269-277.
 
72. ÜNAL M, KÖKSAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal bez        tümörlerinde tanı kriterleri ve lateral orbitotomi cerrahisi. T Oft Gaz 1996, 26:288-291.
 
73. ÜNAL M, ÖZ Ö, HASANREİSOĞLU B. Ciddi blefaroptozisde fasia lata ile askılama. T Oft Gaz 1996, 26:299-303.
 
74. ÜNAL M. Levator aponevroz cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXX.  Ulusal Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 1, Sayfa:147-154.
 
75. GÜRELİK G, ÜNAL M, ÖZ Y, HASANREİSOĞLU B. Blefaroplasti       girişiminin seçilmesinde olguların bireysel değerlendirilmesinin önemi. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 2, Sayfa:934-938.
 
76. YILMAZBAŞ P, İLERİ F, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Tiroid        oftalmopatide kombine orbita dekompresyonu tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği XXX.  Ulusal Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 2, Sayfa:939-944.
                             
77. ÖZ Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Minimal ptozis tedavisinde levator aponevroz cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 2, Sayfa:945-948.
78. ÜNAL M. Kapak cerrahisindeki yenilikler. MN Oftalmoloji 1997, 4: 79-85.
 
79. ÜNAL M. Levator aponevroz cerrahisi. Türk Klin Oftalmoloji 1997, 6:98-105.
 
80. ÜNAL M, ÖZ Y, HASANREİSOĞLU B. Enükleasyondan sonra mersilen        mesh kaplı akrilik sfer uygulaması. T Klin Oftalmoloji 1997, 6:174-177.
 
81. ÜNAL M, ÖZ Y, İLERİ F, ARGIN A. Dakriosistorinostomide intranazal cerrahi ostium genişliğini etkileyen faktörler (prospektif endoskopik araştırma). T Oft Gaz 1997, 27:136-140.       
 
82. İLERİ F, ÜNAL M, KÖYBAŞIOĞLU A, YILMAZBAŞ P, YILMAZ M: Tiroid       orbitopatide kombine orbita dekompresyon tekniği. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997, 5:45-51.
 
83. AKARSU C. ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Evisserasyon  cerrahisinde yeni teknikler. T Oft Gaz 1997, 27: 413-417.
 
84. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M. Primer lakrimal drenaj ameliyatının başarısız olduğu olgularda cerrahi yaklaşım. T Oft Gaz 1998, 28:59-64.
 
85. ÜNAL M, KONUK O. Telekantus tedavisindeki cerrahi yaklaşımlar. MN Oftalmoloji 1998, 5:76-79.
 
86. DOĞRU İ, ÜNAL, HASANREİSOĞLU B. Kanalikül kesi tamirinde yeni gelişmeler. T Oft Gaz 1998, 28: 428-432.
 
87. KATIRCIOĞLU Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B, DUMAN S: Orbitanın derin yerleşimli dermoid kistlerinde cerrahi yaklaşım. T Oft Gaz 1998, 28: 433-436.
 
88. ÜNAL M, KONUK O, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Ptozisli olgunun       değerlendirilmesinde ve cerrahinin seçiminde etyolojik sınıflamanın önemi. MN Oftalmoloji 1998, 5:375-377.
 
89. ÜNAL M, DURMUŞ M, BİRYILMAZ A. Primer ve rekürran pterjium cerrahisinde limbal konjonktival otogreft uygulaması. T Klin Oftalmoloji 1999, 8: 37-42.
 
90. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M. Eksternal dakriosistorinostomide etmoid sinüs penetrasyonunun sıklığı ve ameliyat sonuçlarına etkisi. MN Oftalmoloji 1999, 6:30-32
 
91. KÖKSAL M, ÜNAL M, YAZICI B, HASANREİSOĞLU B. Eksternal lakrimal cerrahide silikon tüp endikasyonları. MN Oftalmoloji 1999, 6:151-155.
 
92. ÜNAL M. Göz yaşı pasajı görüntüleme yöntemleri. TOD XIX Ulusal Oftalmoloji Kursu. Görüntüleme Yöntemleri. KURAL G (ed), Ankara, Şahin Matbaası, 1999, Sayfa:166-171.
 
93. ÖZDEK Ş. ÜNAL M, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Orbita blow-out kırıklarında cerrahi tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 1999, 6:382-385.
 
94. KONUK O, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Üst kapak tümör cerrahisi sonrası gelişen geniş kapak deformitelerinin tek basamaklı rekonstrüksiyonu. MN Oftalmoloji 1999, 6:386-389.
 
95. ŞAFAK N, ÜNAL M. Fasiyal paralizidaki alt kapak retraksiyonu ve yanak sarkmasının transkonjonktival “midface lift” (soof lift) ile düzeltilmesi. T Oft Gaz 2000, 30:104-109
 
96. AKARSU C, ÜNAL M, TOKLU Y, HASANREİSOĞLU B. Orbita implant atılımının cerrahi tedavisinde alternatif yaklaşımlar. T. Klin Oftalmoloji 2000, 9:17-23
 
97. ÜNAL M. Editorial. Selected papers from the 17th meeting of the European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Orbit 2000, 19:59-60
  
98. ÜNAL M, İLERİ F, KONUK O, HASANREİSOĞLU B. Balanced orbital decompression ın Graves’ orbitopathy: Upper eyelid crease incision for extended lateral wall decompression. Orbit 2000, 19:109-117
 
99. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M, ÖZDEK ŞC. Oculomotor palsy with cyclic spasms. Orbit 2000, 19:129-133 
 
100. ÜNAL M. Kapak hastalıkları. Temel Göz Hastalıkları Ders Kitabı. AYDIN P, 
AKOVA Y (ed.) Güneş Kitabevi, Ankara, 2001, Sayfa:103-122
 
101.YAZICI B, ÜNAL M, HEPŞEN İF. Centurion sendromu: Bir olgu sunumu. MN Oftalmoloji 2001, 8:190-192
 
102. KÖKSAL M, ÜNAL M, GÜRELİK G,KONUK O. Esansiyel blefarospazm tedavisinde orbikülaris miyektomisi.  T Oft Gaz 2001, 31:513-519
 
103. Konuk O, Atasever T, Ünal M, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Arslan M, Hasanreisoğlu B. Orbital Gallium-67 Scintigraphy in Graves’ ophthalmopathy. Thyroid 2002; 12: 603-8. 
 
104. Ünal M, Tunc M, Konuk O. Severe congenital horizontal tarsal kink without levator aponeurosis disinsertion. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2003; 9: 79-81. 
 
105. Ünal M, Ileri F, Konuk O, Hasanreisoglu B. Balanced orbital decompression combined with fat removal in graves ophthalmopathy: do we really need to remove the third wall? Ophthal Plast Reconstr Surg 2003;19:112-8.
 
106. Ozturk S, Konuk O, Ilgıt ET, Ünal M, Erdem Ö. Outcome of patients with nasolacrimal polyurethane stent implantation: Do they keep tearing? Ophthal Plast Reconstr Surg 2004; 20: 130-5. 
 
107. Konuk O, Evereklioğlu C, Hondur A, Ünal M. Protective eye shield can prevent corneal trauma during micropigmentation for permanent cosmetic eyeliner. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18:642-4. 
 
108. Konuk O, Atasever T, Ünal M, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Arslan M, Hasanreisoğlu B. orbital gallium-67 scintigraphy in graves’ ophthalmopathy: a disease activity parameter that predicts the therapeutic response to immunosuppressive treatment. Thyroid. 2005;15: 358-63. 
 
109. Konuk O, Pehlivanlı Z, Yirmibeşoğlu E, Erkal HŞ, Erekul H, Ünal M. Compressive optic neuropathy due to orbital metastasis of sacral chordoma: Case report. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21:245-7. 
 
110.  Konuk, EB, O. Konuk, Misirlioglu, M., Menevse, A., Ünal, M., “Expression of cyclooxygenase-2 in orbital fibroadipose connective tissues of Graves' ophthalmopathy patients. Eur J Endocrinol 2006; 155: 681-685.  
 
111. O. Konuk, Hondur, A., Akyürek, N., Ünal, M., “Apoptosis in orbital fibroadipose tissue and its associatıon with clinical features in Graves ophthalmopathy” Ocul Immunol Inflamm 2007; 15: 105-111. 
 
112. O. Konuk, Ilgıt, E., Erdinç, A., Önol, B., Ünal, M., “Long term results of balloon dacryocystoplasty: success rates according to the site and severity of obstruction” Eye 2008 ;22:1483-7. 
 
113. Konuk O, Aktas Z, Aksoy S, Onol M, Ünal M. Hyperthyroidism and severity of orbital disease do not change the central corneal thickness in Graves' ophthalmopathy. Eur J Ophthalmol. 2008;18:125-7. 
114. Hondur A, Konuk O, Dincel AS, Bilgihan A, Ünal M, Hasanreisoglu B. Oxidative stress and antioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves’ ophthalmopathy. Curr Eye Res. 2008;33:421-7. 
 
115. Konuk O, Urgancıoğlu B, Ünal M. Long term success rate of perforated punctal plugs for the management of acquired punctal stenosis. Ophthal Plast Reconstr Surg 2008;24:399-402. 
 
116. Konuk O, Onaran Z, Oktar SO, Yucel C, Ünal M. Intraocular pressure and superior ophthalmic vein blood flow velocity in Graves orbitopathy: relation with the clinical features. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009; 247:1555-9 
 
117. Konuk O, Abdulgani A, Gonul I, Ünal M. Orbital cyst of lacrimal derivation presentıng as recurrent orbital abscess in a pediatrıc patient. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009;46:365-7 
 
118. Konuk O, Kurtulmusoglu M, Knatova Z, Ünal M. Unsuccessful lacrimal surgery: Causative factors and Results of surgical management in a tertiary referral center. Ophthalmologica. 2010;224:361-366.
 
119.  Ünal M. Chalasion treatment. Orbit. 2008, 27:397-8
 
120. Doğru İ, Ünal M, Konuk O. Ülkemiz koşullarında konjenital dakriostenoz tedavisi MN Oftalmoloji 2002; 9: 86-91. 
 
121. Taner P, Ünal M, Konuk O. Orbital psödotümörlü olgularda yaklaşım. T Oft Gaz 2002; 32: 384-392. 
 
122. Ünal M, Konuk O. Graves hastalığına bağlı üst kapak retraksiyonunda cerrahi tedavi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 45-9. 
 
123. Ünal M, Konuk O, İleri F, Hasanreisoğlu B. Graves oftalmopatide uygulanan orbita dekompresyonunda güncel cerrahi teknik ve endikasyonlar: Sekiz yıllık deneyimlerimiz. T Oft Gaz 2003; 33: 142-153. 
 
124. Erdoğan H, Ünal M, Konuk O. Sekonder orbita implantasyonu. T Klin Oftalmoloji 2003; 12: 96-101. 
 
125. Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Temporal arterden uygulanan sisplatin tedavisi sonrası gelişen oküler ve orbital toksisite. Ret-Vit 2002 Özel Sayı: 30-5. 
 
 
126. Konuk O, Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, İleri F, Ünal M. Sino-orbital mantar enfeksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımları. MN Oft 2004; 11: 351-5 
 
127. Konuk O, Uzunoğlu E, Ünal M. Orbita tümörlerinde histopatolojik dağılım. MN Oftalmoloji 2004; 11; 332-7. 
 
128. Konuk O, Özdoğan S, Altınsoy A, Ünal M. Klinik olarak benign kapak tümörü tanısı alan olgularda malignite oranı. MN Oftalmoloji 2005; 12: 73-75. 
 
129. Ünal M, Bozan E, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Frontal askılama materyalinin seçimi: On yıllık deneyimlerimiz. T Oft Gaz 2005; 35: 271-9. 
 
130. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Dakriosistit benzeri olgularda klinik tanı ve tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 2006; 13: 4-7. 
 
131. Konuk O, Hondur A, Ünal M. Orbita blow-out kırığı tamirinin nadir görülen geç dönem komplikasyonu: proptozis ve diplopi. MN Oftalmoloji 2006; 13: 63-5. 
 
132. Konuk O, Pehlivanlı Z, Erdem Ö, Ünal M. Dosetaksel (Taxotere®) tedavisine bağlı punktum ve kanalikül obstrüksiyonu:  Olgu sunumu. MN Oftalmoloji 2006; 13: 58-60. 
 
133. Aktaş ZP, Konuk O, Bilgihan K, Ünal M. Tiroid oftalmopatiye bağlı restriktif şaşılıkta cerrahi sonuçlar. MN Oftalmoloji 2006; 13: 126-130. 
 
134. Aktaş ZP, Aksoy S, Konuk O, Akyürek N, Önol M, Ünal M. Lokalize sklerodermalı bir olguda sekonder glokom. Glo-Kat 2006; 1: 133-6. 
 
135. Konuk O, Ünal, M. Endoskopik dakriosistorinostomi: Oftalmoloji ekibinin sonuçları” MN Oftalmoloji 2006; 13: 324-328. 
 
136. Özdoğan, S, Konuk O, Ünal, M. Down sendromlu bir olguda entropion ve ektropion birlikteliği ve cerrahi sonucu MN Oftalmoloji 2006; 13, 329-331. 
 
137. Kır E, Konuk O, Onaran Z, Ünal M. Çift sklera flepli posterior sklerotomili eviserasyon cerrahisi: 135 olguda elde edilen sonuçlar. T Oft Gaz 2007; 37: 400-5. 
 
138. Konuk O, Ünal M. Endoskopik dakriosistorinostomi. Oftalmoloji ekibinin geç dönem sonuçları. MN Oftalmoloji 2009; 16; 184-7 
 
139. Şen E, Konuk O, Ünal M. Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Tedavisinde Bikanaliküler Silikon Entübasyon. MN Oftalmoloji 2010; 17: 31-36.
 
140. Konuk O, Gün FA, Ünal M. Göz Kaybı Sonrası Orbitaya Yerleştirilen İmplantlarda Açılma veya Atılma: Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçlar. MN Oftalmoloji 2011; 18: 42-8.
 
141. Öztürk M, Konuk O, Ünal M. Göz kapağı sebase bez karsinomları. MN Oftalmoloji 2012; 19: 113-117.
 
142. Ünal M. Kapak enfeksiyonları. TOD Nisan Kursu. Gözün enfeksiyon hastalıkları. 2013, Sayfa 183-187.
 
143. Ünal M. Konjenital ptozis. TOD Nisan Kursu. Pediatrik oftalmoloji. 2012. Sayfa: 14-142.
 
144. Ünal M. Orbita dekompresyonu. TOD Nisan Kursu. Oküloplastik Cerrahi. 2011.
Sayfa: 203-207.
 
145. Aydin P, Gunalp I, Hasanreisoglu B, Ünal M, Erol Turacli M. A pilot study of the use of objective structural clinical examinations for the assessment of ophthalmology education. Eur J Ophthalmol. 2006 Jul-Aug;16(4):595-603.
 

 

1. Dr. Hatice Özcanlı Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Ödülü – 1996 yılında "Transluminal Balloon Dilatation of the Lacrimal Drainage System for the Treatment of Epiphora" isimli makale için verilmiştir.

2. The Scientific Exhibition Committee of European Congress of Radiology (ECR 95) Ödülü - Viyana Mart 1995 - "Treatment of recurrent nasolacrimal duct obstructions with balloon expandable metallic stents" isimli tebliğ için verilmiştir.

3. Ünal M, Konuk O, Atasever T, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Egehan İ, Hasanreisoğlu B. Orbital Gallium scintigraphy. A useful method to evaluate disease activity in Graves’ ophthalmopathy. 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint meeting with the Europian Federation of Endocrine Societies. Abstract Book, Ankara, Turkey, September 2000.

4. Balloon dacryocystoplasty in the treatment of epiphora: Long term results. Ilgıt ET, Önal B, Konuk O, Ünal M. 32nd Society of interventional radiology annual meeting. En iyi poster ödülü. Washington 2007.

5. Konuk O, Hondur A, Akyürek N, Ünal M. Graves oftalmopatide orbita fibröadipöz dokuda apoptozis. İmmünhistokimyasal ve elektron mikroskopik çalışma. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ödülü. Özet Kitabı Sy. 88, Antalya 2004.


E-bülten listesine kaydolmak istiyorum
E-bülten listesine kaydolmak istiyorum

E-bülten listesine kaydolmak istiyorum