Medikal Kadro

+ -

Dr. Aylin Kılıç

Doğum Yeri ve Tarihi

Polatlı , 1974

Bildiği Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Duke University - Durham / USA,
Bordeaux University - Bordeaux / France,
St Thomas Hospital -London / England,
Columbia University - New York / USA
Universita Della Svizzera Italiana, Avrupa İleri Oftalmoloji Eğitim Fakültesi

Uzmanlık Alanı

Genel Muayene
Katarakt
Keratokonus
Konjonktiva
Kornea
Lazer
Presbiyopi

Vaka Deneyimi

50.000 vaka deneyimi

Sertifikalar

Sertifika aldığı organizasyonlar:
1. Artisan fakik iol (Ophtech)
2. Artiflex fakik iol (Ophtech)
3. Cachet fakik iol (Alcon)
4. Zeiss MEL 80 Excimer laser
5. Intralase Femtolaser
6. Visx (AMO) Excimer Laser
7. Intacs
8. Lensx Femto

Üyesi Olduğu Dernekler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. The Cornea Society, Member, 2007
2. The Cornea Society, Member with Thesis, 2008, 2009
3. American Academy of Ophthalmology, International Member, 2006-2009
4. The European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Member, 2005-2009
5. Türk Oftalmoloji Derneği, Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi, Aktif Üye
6. Türk Oftalmoloji Derneği, Kornea Birimi, Aktif Üye
7. Internetaional Society of Refractive Surgery (ISRS), aktif üye 2006

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Kılıç (Ertan), A., “Intacs Material and Clinical Use in Ectatic Corneal Disease,” Intracorneal Ring Segments and Alternative Treatments for Corneal Ectatic Diseases,” ed. A. Kılıç (Ertan), J. Colin, 112-119, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2007.
2. Kılıç (Ertan), A., “Intacs Treatment with Femtosecond Laser,” ed. A. Kılıç (Ertan), J. Colin, 127-142, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2007.
3. Kılıç (Ertan), A., “ Transepithelial Cross-linking Treatment in Eyes with INTACS”, ed. A. Garg, R. Pinelli, A.J. Kanellopoulos, D. O”Brart, C.F. Lovisolo, 110-120, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2009.
4. Kılıç A. Intrastromal Corneal Ring Segments. Duane”s Ophthalmology. eds William Tasman, Edward Jaeger, Lippincott Williams & Wilkins publication. (basımda)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Kılıç (Ertan), A., S. Oto, U. Can, Y. A. Akova, P. Aydın, “Fisher’in bir buçuk sendromu ve üst limbik keratokonjonktivit,” MN Oftalmoloji, 7, 199-200 (2000).
2. Kılıç (Ertan), A., A. Akman, P. Aydın, “Kontrast duyarlılık değerlendirilmesinde yeni bir sistem. Opthmius Y-VA kontrast duyarlılık testi,” Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 626-629 (2000)
3. Kılıç (Ertan), A., R. Tandoğan, A. Pelit, P. Aydın, “Deprem nedeni ile ezilme sendromu gelişen hastaların göz bulguları,” Anadolu Tıp Dergisi, 3, 104-105 (2001).
4. Kılıç (Ertan), A., Y. Akova, E. Tayanç, P. Aydın, “Herpetik üveitlerde klinik tanı ve yaklaşım,” Türk Oftalmoloji Gazetesi, 32, 539-543 (2002).
5. Kılıç (Ertan), A., Y. A. Akova, P. Aydın, “Oküler yüzey bozukluğu tedavisinde amniyotik membran transplantasyonu,” Türk Oftalmoloji Gazetesi, 32, 902-908 (2002).
6. Kılıç (Ertan), A., Y. A. Akova, A. Pelit, D. Dursun, “Kuru göz tedavisinde punktum tıkaçları,” MN Oftalmoloji, 11, 358-360 (2004).
7. Akman, A., Y. A. Akova, A. Kılıç (Ertan), P. Aydın, “Serpijinöz koroidopatinin indosiyanin yeşili anjiografi ile izlemi,” Retina-Vitreus Oftalmoloji Dergisi, 9, 13-20 (2001).
8. Akıncı, A., Ö., Bilen, A. Kılıç (Ertan), A. Altınsoy, “Retina Ven Tıkanıklıklarına Bağlı Makula Ödeminde Intravitreal Triamsinolon Asetonid” Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi (basımda)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Kılıç (Ertan), A., B. Bilezikçi, Y.A. Akova, P. Aydın, “Kuru göz hastalarının tıkaç tedavisine yanıtının histopatolojik değerlendirilmesi,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001.
2. Kılıç (Ertan), A., Y.A. Akova, P. Aydın, “Oküler yüzey bozukluğu tedavisinde amniyon membran transplantasyonu,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001.
3. Kılıç (Ertan), A., M. Bahadır, Ö. Mertoğlu, “Maküler hole cerrahisinde ICG yardımıyla internal limitan membran soyulması ile yeterlilik,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.
4. Kılıç (Ertan), A., M. Bahadır, Ö. Mertoğlu, “360 derece retinektomili makula translokasyon cerrahisi,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
5. Bahadır, M., Ö. Mertoğlu, A. Kılıç (Ertan), “360 derece makula translokasyonu cerrahisi:Retinektomi seçenekleri,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
6. Deda, G., M. Bahadır, Ö. Mertoğlu, A. Kılıç (Ertan), “Katarakt ve diabetik maküler ödemli gözlerde fako-vitrektomi kombinasyonu,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
7. Mertoğlu, Ö., M. Bahadır, A. Kılıç (Ertan), “Diabetik makular ödem tedavisinde ILM soyularak ya da soyulmadan vitrektomi uygulanmasının etkinliği,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
8. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Keratokonik gözlerde aksiyel uzunluk, refraktif ve pentacam parametrelerinin yaşlara göre analizi,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
9. Kılıç (Ertan), A., C. Roberts, “Keratokonuslu gözlerde trans-epitelyal uygulanan riboflavin krosslinking uygulamasının kornea biyomekaniğine etkisi,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
10. Özkılıç, E., A. Kılıç (Ertan), “Hiperplastik persistant pupiller membranı olan hipermetropik gözlerde refraktif lens değişimi,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
11. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), E. Özkılıç, “Afak artisan lens implantasyonunun sonuçları ve komplikasyonları,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
12. Altuner, U., E. Özkılıç, A. Kılıç (Ertan), “İris kıskaçlı torik fakik intraoküler lens implantasyonu sonrası bilateral pupiller fibröz membran,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
13. Elmas, K., A. Kılıç (Ertan), G. Kamburoğlu, “Keratokonusta krosslink tedavisinin komplikasyonları,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
14. Elmas, K., A. Kılıç (Ertan), “Supin pozisyonda meydana gelen siklotorsiyonu etkileyen faktörler,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
15. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), O. Saraçbaşı, “Femtosecond laser ile yerleştirilen Intacs segment derinliğinin Pentacam ile ölçümü,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
16. Altuner, U., E. Özkılıç, A. Kılıç (Ertan), “Femtosecond laser ile LASIK cerrahisi sonrası bilateral korneal infiltrat,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
17. Bilen, Ö., T. Yılmaz, A. Kılıç (Ertan), G. Kamburoğlu, “Farklı aksiyel uzunlukta olan gözlerde SRK-II formülünün refraktif sonuçlarının karşılaştırılması,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
18. Özkılıç, E., A. Altınsoy, A. Kılıç (Ertan), “Proliferatif diabet retinopatisi ve kataraktı olan olgularda katarakt cerrahisi ile birlikte intravitreal bevacizumab enjeksiyonunun retinopatinin prograsyonu üzerine etkisi,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
19. Bilen, Ö., T. Şahin, A. Kılıç (Ertan), G. Kamburoğlu, “Temporal klear korneal insizyonlu fakoemülsifikasyon cerrahisinin preoperatif astigmatizma değerlerindeki postoperatif etkilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi,” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.
20. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, “Normal ve keratokonik gözlerde femtolaser tedavisi sonrası desantralizasyonun karşılaştırılması,” Türk Oftalmoloji Derneği 29. Kış Sempozyumu, Antalya, 2007.
21. Bilen, Ö., A.G. Akıncı, A. Kılıç (Ertan), A. Altınsoy, “Santral Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makuler Ödem Tedavisinde İntravitreal Triamcinolon ve Bevazicumab Enjeksiyonlarının Etkinliğini Karşılaştırmak”, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Cilt I, 452, Antalya, 2008.
22. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, “Intrakorneal Segment Tedavisi Etkinliğinin Farklı Keratokonus Evrelerine Göre Karşılaştırılması” Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Cilt I, 124, Antalya, 2008.
23. Akıncı, A.G., A. Değerliyurt, Ö. Bilen, A. Altınsoy, A. Kılıç (Ertan), “Akut Dissemine Ensefalomiyelitin İlk Bulgusu Olarak Çift Taraflı ve Kısmi Düzelen Optik Nevrit” Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Cilt I, 224, Antalya, 2008.
24. Bilen, Ö., A.G. Akıncı, A. Kılıç (Ertan), “Proliferatif Diabetik Retinopatili Olgularda ve Normal Populasyonda Korneal Histerezis ve Korneal Rezistans Faktör Değerlerinin Karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Cilt I, 396, Antalya, 2008.
25. Bilen, Ö., A.G. Akıncı, A. Kılıç (Ertan), A. Altınsoy, “Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab ve Triamsinolon Asetonidin Karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Cilt I, 440, Antalya, 2008.
KİTAPLAR:
1. “Makula Translokasyon Cerrahisi,” ed. M. Bahadır, A. Kılıç (Ertan), Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2002.
2. “Güncel Vitreoretinal Cerrahi:Ekipman ve Teknikler,” ed. M. Bahadır, Ö. Mertoğlu, A. Kılıç (Ertan), Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2003.
3. “Güncel Fakoemülsifikasyon Cerrahisi:Ekipman ve Teknikler,” ed. M. Bahadır, A. Kılıç (Ertan), Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2004.
4. “Intracorneal Ring Segments and Alternative Treatments for Corneal Ectatic Diseases” ed Joseph Colin, Aylin Kılıç (Ertan), Kudret Göz Hastanesi yayınları, 2007.
5. Kılıç A. “Intacs implantation with sequential collagen crosslinking treatment in postoperative LASIK ectasia” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 237-241, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 2010.
6. Kılıç A. “Factors influencing flap and Intacs decentration after femtolaser application in normal and keratoconic eyes” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 242-247, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 2010.
7. Kılıç A. “Flap and Intacs decentration” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 12-17, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, First edition 2010.
8. Kılıç A. “Transepithelial cross-linking treatment in eyes with Intacs ” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 49-56, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, First edition 2010.

• Aylin Kılıç. Managing LASIK Complications. American Academy Ophthalmology Meeting, Subspecialty Day November 9-10, Chicago, USA
• Aylin Kılıç. Bioptic for refractive and/or cataract surgery. European School for Advanced Studies in Ophthalmology. 3-8 September 2012, Lugano/Switzerland.
• Aylin Kılıç. Toric IOLs in cataract surgery European School for Advanced Studies in Ophthalmology. 3-8 September 2012, Lugano/Switzerland.
• Aylin Kılıç. How European Health care system can incorporate the femto technology. European School for Advanced Studies in Ophthalmology. 3-8 September 2012, Lugano/Switzerland.
• Aylin Kılıç. Femtolaser in refractive surgery. European School for Advanced Studies in Ophthalmology. 3-8 September 2012, Lugano/Switzerland.
• Aylin Kılıç. Laser Refractive Surgery for Ophthalmic Residents. American Academy Ophthalmology Meeting, Surgical Skill Course, 11 November,2012-06-20
• Aylin Kılıç. Intrastromal riboflavin injection for combined CXL and intracorneal ring. International congress on surface ablation femto-lasers and crosslinking.29-30 July, 2012, St regis Hotel, Deer Valley, Utah, USA.
• Aylin Kılıç. New approaches to transepithelial crosslinking. International congress on surface ablation femto-lasers and crosslinking.29-30 July, 2012, St regis Hotel, Deer Valley, Utah, USA.
• Aylin Kılıç. Surgical pearls in laser cataract surgery. ACOS Femto Presby Ophthalmic Solutionsin Cataract and Refractive Surgery June 29-July 1, 2012, Cannes, FRANCE

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, M. Bahadır, “Intacs insertion with the femtosecond laser for the management of keratoconus:One year results,” J. Cataract Refract. Surg., 32, 2039-2042 (2006).
2. Kılıç (Ertan), A., M. Bahadır, “Topography-guided vertical implantation of Intacs using a femtosecond laser for the treatment of keratoconus,” J. Cataract Refract. Surg., 33, 148-151 (2007).
3. Kılıç (Ertan), A., M. Bahadır, “Intrastromal ring segment insertion using a femtosecond laser to correct pellucid marginal degeneration,” J. Cataract Rafract. Surg., 32, 1710-1716 (2006).
4. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, “Analysis of centration of Intacs segments implanted with a femtosecond laser,” J. Cataract Refract. Surg., 33, 484-487 (2007).
5. Kılıç (Ertan), A., “Differentiating keratoconus and pellucid marginal degeneration,” J. Refract. Surg., 23, 221-221 (2007).
6. Kılıç (Ertan), A., M. Bahadır, “Management of superior pellucid marginal degeneration with a single intracorneal ring segment using femtosecond laser,” J. Refract. Surg., 23, 205-208 (2007).
7. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Intracorneal rings for keratoconus and keratectasia,” J. Cataract Refract. Surg., 33, 1303-1314 (2007).
8. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, Ü. Akgün, “Comparison of outcomes of 2 channel sizes for intrastromal ring segment implantation with a femtosecond laser in eyes with keratoconus,” J. Cataract Refract. Surg., 33, 648-653 (2007).
9. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), M. Bahadır, “Implantation of Artisan toric phakic intraocular lens following Intacs in a patient with keratoconus,” J. Cataract Refract. Surg., 33, 528-530 (2007).
10. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), “Peripheral herpes simplex keratitis following LASIK,” J. Refract. Surg., 23, 742-743 (2007).
11. Kamburoğlu, G., M. Bahadır, A. Kılıç (Ertan), “Vertical placement of aphakic Artisan intraocular lens in a patient with traumatic localized aniridia,” J. Cataract Refract. Surg., 32, 1567-1569 (2006).
12. Akman, A., A. Çetinkaya, Y.A. Akova, A. Kılıç (Ertan), “Comparison of additional intraocular preesure-lowering effects of latanoprost vs brimonidine in primary open-angle glaucoma patients with intraocular pressure uncontrolled by timolol-dorzolamide combination,” Eye, 19, 145-151 (2005).
13. Bahadır, M., A. Kılıç (Ertan), Ö. Mertoğlu, “Visual acuity comparison with and without internal limiting membrane removal in the treatment of diabetic macular edema,” Int. Ophthalmol., 26, 3-8 (2005).
14. Ergun, K., Z. Gölbaşı, K. Çağlı, A. Altınsoy, M. M. Ulaş, T. Temuçin, N. Arat, S. Topaloğlu,B. Deveci, A. Kılıç (Ertan),”A Rare Cause of Sudden Vision Loss in a Young Male: Papillary Fibroelastoma of the Aortic Valve,” Echocardiography, 24, 425-429 (2007).
15. Dursun, D., A. Kılıç (Ertan), B. Bilezikçi, Y.A. Akova, A. Pelit, “Ocular surface changes in keratoconjunctivitis sikka with silicone punctum plug occlusion,” Curr. Eye Res., 26, 263-269 (2003).
16. Bahadır, M., A. Kılıç (Ertan), “A new technique with less complications: phacoemulsification combined with silicone oil removal through a corneal incision bu using vitreus cutter,” EVRS Educational Electronic Journal, 2, 9-13 (2006).
17. Cok, OY., A. Kılıç (Ertan), M. Bahadır, “Remifentanil versus fentanyl in combination with midazolam for retrobulbar block in cataract surgery” Saudi. Med. J., 29(4), 544-548 (2008).
18. Cok, OY., A. Kılıç (Ertan), M. Bahadır, “Comparison of midazolam sedation with or without fentanyl in cataract surgery. Acta. Anaesthesiol. Belg. 59(1), 27-32 (2008).
19. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, “Intacs implantation using a femtosecond laser for management of keratoconus: Comparison of 306 cases in different stages” J. Cataract. Refract. Surg. 34(9), 1521-1526 (2008).
20. Kılıç (Ertan), A., E. Ozkılıc, “Effect of age on outcomes in patients with keratoconus treated by Intacs using a femtosecond laser” J. Refract. Surg. 24(7), 690-695 (2008).
21. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), “Intacs implantation with sequential collagen cross-linking treatment in postoperative LASIK ectasia” J. Refract. Surg. 24(7), 726-729 (2008).
22. Kılıç (Ertan), A., H. Karacal, “Factors influencing flap and INTACS decentration after femtosecond laser application in normal and keratoconic eyes.” J. Refract. Surg. 24(8), 797-801 (2008).
23. Kılıç (Ertan), A., O. Muftuoglu, “Keratoconus clinical findings according to different age and ender groups.” Cornea, 27(10), 1109-1113 (2008).
24. Kamburoglu, G., A. Kılıç (Ertan), “Epithelial ingrowth after femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis. Cornea, 27(10), 1122-1125 (2008).
25. Kılıç (Ertan), A., H. Karacal, G. Kamburoğlu, “Refractive and Topographic Results of Transepithelial Crosslinking Treatment with Intacs” Cornea, Cornea 2009:28(7):719-23.
26. Kamburoğlu, G., A Kılıç (Ertan), O Saraçbaşı, “Measurement of Depth of Intacs Implanted Via Femtosecond Laser Using Pentacam” J. Refract. Surg., J Refract Surg 2009:25(4):377-82
27. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, J. Colin, “ Location of Steepest Corneal Area of Cone in Keratoconus Using Pentacam Stratified by Age”, J. Refract. Surg., (basımda)
28. Kılıç (Ertan),A. “Corneal Crosslinking for Different Corneal Diseases” Cataract and Refractive Surgery Today, April 4(4), 25-28, 2009.
29. Kılıç (Ertan), A., O. Müftüoğlu. “Intracorneal ring segments for keratoconus” Expert Rev Ophthalmol., 3(5), 585-591, 2008.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Intacs for keratoconus:Comparison of mechanical versus femtolaser channel dissection,” XXIV Congress of the European Sciety of Cataract and Refractive Surgery, London, England, 2006.
2. Kılıç (Ertan), A., M. Bahadır, “Response to Intacs treatment with femtosecond laser in different age groups in patients with keratoconus,” XXIV Congress of the European Sciety of Cataract and Refractive Surgery, London, England, 2006.
3. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), M. Bahadır, “Peripheral herpes simplex keratitis following laser in situ keratomileusis,” XXIV Congress of the European Sciety of Cataract and Refractive Surgery, London, England, 2006.
4. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), M. Bahadır, “Comparison of response to intrastromal ring implantation using femtosecond laser in patients with pellucid marginal corneal degeneration and keratoconus,” XXIV Congress of the European Sciety of Cataract and Refractive Surgery, London, England, 2006.
5. Özkılıç, E., M. Bahadır, A. Kılıç (Ertan), “Iris claw aphakic intraocular lens implantation by approaching iris posteriorly,” XXIV Congress of the European Sciety of Cataract and Refractive Surgery, London, England, 2006.
6. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, Ü. Akgün, “Comparison of outcomes in different channel sizes after Intacs treatment with femtosecond laser,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
7. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), “Analysis of centralization of Intacs segments implanted via femtosecond laser,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
8. Özkılıç, E., A. Kılıç (Ertan), “Refractive lens exchange in hypermetropic eyes with presbyopia and myopia with different types of IOL,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
9. Şahin, T., G. Kamburoğlu, A. Kılıç (Ertan), “A retrospective analysis of the effect of temporal clear corneal incision in phacoemulsification surgery on preoperative astigmatism,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
10. Şahin, T., A. Kılıç (Ertan), G. Kamburoğlu, “Comparison of refractive outcomes of SRK-II formula in eyes with different axial length measurements,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
11. Altuner, U., E. Özkılıç, A. Kılıç (Ertan), “Bialteral corneal infiltrates after surgery by femtosecond laser,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
12. Altuner, U., E. Özkılıç, A. Kılıç (Ertan), “Bilateral extensive fibrous membrane formation after toric phakic iris claw intraocular lens implantation,” 11th European Society of Cataract and Refractive Surgery Society Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 2007.
13. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), “Assesment of depth of Intacs implanted via femtosecond laser using pentacam,” XXV. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Stockholm, Sweden, 2007.
14. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Axial length and anterior chamber dimensions in keratoconic eyes and correlation with keratoconus stage,” XXV. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Stockholm, Sweden, 2007.
15. Emre, G., M. Bahadır, A. Kılıç (Ertan), Ö. Mertoğlu, “Efficacy and safety of endoscopic cyclophtotcoagulation in the treatment of glaucomas,” 7th Congress of European Glaucoma Society, Florence, Italy, 2004.
16. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Temporal cone frequency in keratoconic eyes according to different age groups,” American Academy of Ophthalmology 2007 Annual Meeting, New Orleans, USA, 2007.
17. Kılıç (Ertan), A., “Factors influencing flap and Intacs decentration after femtolaser application in normal and keratoconic eyes,” American Academy of Ophthalmology 2007 Annual Meeting, New Orleans, USA, 2007.
18. Kılıç (Ertan), A., U. Altuner, G. Kamburoğlu, “Refractive and topographic results of crosslinking treatment in eyes with Intacs,” The Cornea Society/EBAA Fall Educational Symposium, New Orleans, USA, 2007.
19. Kılıç (Ertan), A., “Corneal hysteresis, resistance factor after flap creation using IntraLase,” American Academy of Ophthalmology 2007 Subspecialty Day:Refractive Surgery, New Orleans, USA, 2007.
20. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, “Comparison of Collagen Crosslink and Intacs Outcomes in Keratoconic Eyes”, American Academy of Ophthalmology 2008 Annual Meeting, Atlanta, 248, USA, 2008.
21. Kamburoğlu, G., A. Kılıç (Ertan), “Change in Anterior Chamber Parameters Following LASIK”, American Academy of Ophthalmology 2008 Annual Meeting, Atlanta, 249, USA, 2008.
22. Akıncı, A., D. Buluş, Z. Aycan, Ö. Öner, A. Kılıç (Ertan), Ö. Bilen, G. Kamburoğlu, “Central Corneal Thickness in Diabetic Patients” American Academy of Ophthalmology 2008 Annual Meeting, Refractive Surgery / Cornea Subspeciality Day, Atlanta, 165, USA, 2008.
23. Kılıç (Ertan), A., “Intacs: Why Is the European Experience Better ?”, American Academy of Ophthalmology 2008 Annual Meeting, Refractive Surgery / Cornea Subspeciality Day, 74-75, Atlanta, 249, USA, 2008.
24. Bilen, Ö., A. Kılıç (Ertan), “Corneal Biomechanics in Pseudoexfoliation Syndrome”, American Academy of Ophthalmology 2008 Annual Meeting, Atlanta, 205, USA, 2008.
25. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, “Comparison of Collagen Crosslink and Intacs Outcomes in Keratoconic Eyes”, American Academy of Ophthalmology 2008 Annual Meeting, Atlanta, 248, USA, 2008.
26. Akman, A., A. Kılıç (Ertan), P. Aydın, “Ophthimus Y-VA Contrast Sensitivity Test”, XIX. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Amsterdam, 210, 2001.
27. Akman, A., A. Kılıç (Ertan), Y. Akova, P. Aydın, “Glare Sensitivity Results of Different Intraocular Lenses”, XIX. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Amsterdam, 210, 2001.
28. Kılıç (Ertan), A., “Visual Acuity, Refraction and Pentacam Changes after Crosslinking” The Cornea Society/EBAA Fall Educational Symposium, Atlanta, USA, 2008.
29. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Intacs for Keratoconus: Comparison of Mechanical versus Femtolaser Channel Dissection”, 2nd International Conference on Femtosecond Lasers in Ophthalmology, Montreal, 19, Canada, 2007.
30. Kılıç (Ertan), A., G. Kamburoğlu, Ü. Akgün, “Comparison of outcomes in Different Channel Sizes After Intacs Treatment with Femtosecond Laser”, 2nd International Conference on Femtosecond Lasers in Ophthalmology, Montreal, 19, Canada, 2007.
31. Kılıç (Ertan), A., “Analyzis of Flap and Intacs Decentration After Femtolaser Application in Normal and Keratoconic Eyes”, 2nd International Conference on Femtosecond Lasers in Ophthalmology, Montreal, 19, Canada, 2007.
32. Kılıç (Ertan), A., “Efficiency of Intacs Treatment in Severe Keratoconic Eyes Compared to Earlier Stages”, XXVI. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Berlin, 46, Germany, 2008.
33. Kılıç (Ertan), A., “Refractive and Topographic Results of Crosslinking Treatment in Eyes with Intacs”, American Society of Cataract and Refractive Surgery, Chicago, 80, USA, 2008.
34. Kılıç (Ertan), A. “Femtosecond Intracorneal Rings for Keratoconus: Pitfalls and Keys of Success”, The 3rd International Conference on Femtosecond Laser in Ophthalmology, Bordeaux, France, 2009.
35. Kılıç (Ertan), A. “Intracorneal Ring Segments: Comparison of Different Rings and Results”, 17th Congress of the European Society of Ophthalmology, Amsterdam,51, 2009.
36. Kılıç (Ertan), A. “Relation Between Corneal Hysteresis and Anterior-Posterior Elevation Degree” ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, San Francisco, 80, USA, 2009.
37. Kılıç (Ertan), A. “Corneal Collagen Crosslinking Treatment with or without Epithelium”, ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, San Francisco, 92, USA, 2009.
38. Kılıç (Ertan), A., Ö. Bilen “Biomechanical Properties of the Cornea in Pseudoexfoliation Syndrome” ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, San Francisco, 148, USA, 2009.
39. Kılıç, A., “Intacs and crosslinking combined treatment for corneal ectatic diseases” APAO-AAO Joint Congress, Bali, 72, Indonesia, 2009.
40. Kılıç, A., “ Patient selection and surgery planning for ICRS for keratoconus” APAO-AAO Joint Congress, Bali, 48, Indonesia, 2009.
41. Kılıç A.”Intracorneal Ring Segments: Comparison of Different Rings and Results”. The 17 th Congress of teh European Society of Ophthalmology, June 2009, Amsterdam, The Netherlands.
42. Kılıç A. “Femtosecond Intracorneal Rings for Keratoconus: Pitfalls and Keys of Success” 3th International Conference of Femtosecond Lasers in Ophthalmology, June 2009, Bordeaux, France.
43. Colin J, Kılıç A, L. Grupenmacher, F. Sanchez-Leon. “Intracorneal rings forkeratoconus and post-LASIK ectasia” XXVII Congress of the ESCRS, September 2009, Barcelona.
44. Kılıç A. “Effectivity of Intracorneal Riboflavin Enjection into the Corneal Channel for Transepithelial Crosslinking Treatment Combined with Intacs in Keratoconic Eyes” XXVII Congress of the ESCRS, September 2009, Barcelona.
45. Kılıç A. “Outcomes of Transepithelial Crosslinking with Alcohol Application in Keratoconus Treatment” XXVII Congress of the ESCRS, September 2009, Barcelona.
46. Kılıç A. “Effectivity of Intracorneal Riboflavin Enjection into the Corneal Channel for Transepithelial Crosslinking Treatment Combined with Intacs in Keratoconic Eyes” American Academy of Ophthalmology Meeting, October 2009, San Francisco.
47. Kılıç A. “Intracorneal Rings and Crosslinking” The Annual Meeting of International Society of Refractive Surgery and American Academy of Ophthalmology, Subspeciality Day, October 2009, San Francisco.
48. Kılıç A, Kamburoğlu G. “Comparison of Corneal Crosslinking Treatment Outcomes with or without Intacs in Keratoconic Eyes” American Academy of Ophthalmology Meeting, October 2009, San Francisco.
49. Kılıç A. “Intacs and CXL combined treatment” Intacs user meeting, October, 2009, San Francisco.
50. K Aylin. Controversies: Refractive Surgery, Corneal Collagen Crosslinking, and Refractive Cataract Surgery . ISRS Symposium panelist, European Society of Cataract and Refractive Surgery meeting, Paris, FRANCE, 2010
51. Perry S. Binder MD, K Aylin , MD, Joseph Colin, MD; Rafael Barraquer, MD; Francisco Sanchez Leon, MD; Robert Zaldivar, MD; Rudy Nuits, MD:New Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery. European Society of Cataract and Refractive Surgery meeting, Paris, FRANCE, 2010
52. Colin Joseph, K Aylin. Intracorneal rings for keratoconus and post-LASIK ectasia (B). Course IC20, European Society of Cataract and Refractive Surgery meeting, Paris, FRANCE, 2010
53. K Aylin. “İntracorneal ring segments anf crosslinking for keratoconus treatment” . CIMO meeting, May 2010, Sevilla, SPAIN.
54. K Aylin. OUP vs IntraLase 60kHz for thin flap LASIK: prospective analysis. , European Society of Cataract and Refractive Surgery meeting, Paris, FRANCE, 2010.
55. K Aylin. “Management of Keratoconus” April 8, Intacs User meeting, ASCRS, Boston,USA, 2010.
56. K Aylin. “İntracorneal ring segments anf crosslinking for keratoconus treatment” CIRP meeting, Algarve, 2010 May PORTUGAL.
57. K Aylin. “Cachet Alcon Phakic IOL Outcomes”. Ophthalmic Management Trends Symposium. Forth Worth, Texas, April 2010, USA.
58. K Aylin. “Intrastromal segment for keratoconus” American Academy of Ophthalmology, 2011, Chicago, Subspeciality day
59. K Aylin. Prospective analysis of SBK comparing Moria with 60 Hz Intralase. AICCER meeting, 2011,ISRS symposium, Rome, Italy.

Ödüller:
1. Kılıç (Ertan), A., J. Colin, “Temporal cone frequency in keratoconic eyes according to different age groups,”American Academy of Ophthalmology 2007 Annual Meeting, “Best Poster Award”.
2. Kılıç (Ertan), A., Y.A. Akova, P. Aydın, “Oküler yüzey bozukluğu tedavisinde amniyon membran transplantasyonu,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Poster Yarışması 1. lik ödülü.
3. Aylin Kılıç “Achievement Award” American Academy of Ophthalmology, the Board of Trustees 2010.
4. Intacs (Addition Technology) Special Recognition Ödülü


E-bülten listesine kaydolmak istiyorum
E-bülten listesine kaydolmak istiyorum

E-bülten listesine kaydolmak istiyorum