Medikal Kadro

+ -

Prof. Dr. Akif Özdamar

Doğum Yeri ve Tarihi

Şarkışla , 1965

Bildiği Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans / Uzmanlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı

Genel Muayene
Katarakt
Keratokonus
Kornea
Lazer
Presbiyopi

Vaka Deneyimi

Aktif olarak göz hekimliği yaptığı süre 18 yıl, 24.000'in üzerinde cerrahi vaka deneyimi

Bilimsel Yayın Sayısı

50'nin üzerinde

Şener AB, Tolun H, Özdamar A. Kappa açısının şaşılıkta kayma açısına etkisi. T Oft Gaz 1991;21:182-183.
Tolun H, Şener AB, Kendiroğlu G, Özdamar A. Esansiyel İnfantil Ezotropya’nın cerrahi tedavisinde konjonktiva geriltemesinin etkisi. T Oft Gaz 1991;21:184-187.
Şener AB, Üstüner A, Tolun H, Özdamar A. Teleskop sistemi göz içi lens uygulamaları. T Oft Gaz 1991;21:249-251.
Şener B, Tolun H, Özdamar A, Borlu M. Steril şartlara uyabilen pratik bir aplanasyon yöntemi. T Oft Gaz 1991;21:294-295.
Aras C, Dehgan JA, Özdamar A, Üstüner A. Psödofaklarda akomodasyon ?; Sulkus fiksasyonlu arka kamara lenslerinde akomodasyon ile ilgili bir çalışma. T Oft Gaz 1992;22:150-53.
Dehgan JA, Üstüner A, Aras C, Özdamar A. Topikal indometasin ile pseudofakik kistoid makula ödem profilaksisi. T Oft Gaz 1992;22:168-73.
Ocakoğlu O, Yedigöz N, Özdamar A, Ustundağ C, Çelikkol L. Glokomlu olgularda kataraktın bilgisayarlı görme alanı üzerine olan etkisinin incelenmesi. T Oft Gaz 1994;24:365-368.
Özdamar A, Bahçecioğlu H, Aras C, Aktunç R, Oğuz H, Aktunç T, Erçıkan C. Silikon yağı dolu gözlerde tonografi. T Oft Gaz 1995;25:37-9.
Özdamar A, Aras C, Karaçorlu M, Şener B, Aktunç R, Bahçecioğlu H, Aktunç T, Erçıkan C. Fototerapotik keratektomi sonuçlarımız. T Oft Gaz 1995;25:250-51.
Aras C, Özdamar A, Bahçecioğlu H, Aktunç R, Oğuz H, Aktunç T, Özden B, Erçıkan C. Silikon dolu gözlerde schiotz ve aplanasyon tonometri uygulamalarının karşılaştırılması. T Oft Gaz 1995;25:406-08.
Er H, Aras C, Özdamar A, Erçıkan C. Düşük dereceli miyopide fotorefraktif keratektomi ve radial keratotominin bir yıllık sonuçlarının karşılaştırılması. Journal of Turgut Özal Medical Center 1997;4:63-66.
Özdamar A, Aras C, Yıldırım R, Bahçecioğlu H, Şener B. Yüksek miyopide multizone fotorefraktif keratektomi sonrası kornea kurvatür ve kalınlık değişiklikleri: Regresyon ve haze ile olan ilişkisi. T Oft Gaz 1998;28:267-72
Aras C, Özdamar A, Demirkesen C, Dolgun G, Erçıkan C. Fotorefraktif keratektomi sonrası yara iyileşmesi modulasyonunda mitomisin-C kullanımı. T Oft Gaz 1998;28:273-77.
Özdamar A, Aras C, Demirkesen C, Dolgun G, Erçıkan C. Topikal 5-Fluorourasil kullanımı fotorefraktif keratektomi sonrası yara iyileşmesi modulasyonunda etkili mi ? T Oft Gaz 1998;28:278-82.
Aras C, Özdamar A, Yıldırım R, Öncel M, Bahçecioğlu H, Karaçorlu M. Göz içi yabancı cisimlerinin vitreus cerrahisi ile tedavisinde uzun dönem prognoz. T Oft Gaz 1999;29:260-63.
Özdamar A, Aras C, Okar İ, Şener B, Bahçecioğlu H. 193-nm argon fluoride excimer laser ile tavşan lensi ön ve arka kapsülünde fotoablasyon karakteristiklerinin scanning elektron mikroskopu ile incelenmesi. T Oft Gaz 1999;29:311-14.
Özdamar A, Aras C, Erçıkan C. Fakoemülsifikasyon esnasında vitreusa disloke lens parçalarının cerrahi tedavisi. Ret-Vit 1999;8:119-23.
Aras C, Özdamar A, Erçıkan C. Retina ven dal tıkanıklığı sonrası gelişen retina dekolmanı. Ret-Vit 1999;8:144-48.
Özdamar A, Aras C, Yıldırım R, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Miyopik laser in situ keratomileusis sonrası kornea duyarlılığı. T Oft Gaz 2000;30:229-34.
Aras C, Özdamar A, Yıldırım R, Şener B, Bahçecioğlu H. Fotorefraktif keratektomi sonrası miyopik regresyon üzerine kısa dönem steroid kullanımının etkisi. T Oft Gaz 2000;30:235-39.
Aras C, Özdamar A, Karaçorlu M, Bahçecioğlu H, Şener B, Öncel M. Laser keratorefraktif cerrahi sonrası retina dekolmanı Ret-Vit 2000;8:88-92.
Özdamar A, Aras C, Yıldırım R, Karaçorlu M, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Sistemik uygulama sonrası itrakonazol’ün intraoküler penetrasyonu. T Oft Gaz 2000;30:297-300.
Özdamar A, Aras C, Karaçorlu M, Öncel M. Mavi ve yeşil dalga boyunda argon laserin değişik göz içi lenslerinden penetrasyonunun in-vitro olarak araştırılması. Ret-Vit.2000:8;122-27
Özdamar A, Aras C,Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Laser in situ keratomileusis sonrası flep kırışıklığı T Oft Gaz 2000; 30:315-18.
Özdamar A, Aras C, Okar İ, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Fotorefraktif keratektomide mekanik ve laser epitel debridman tekniklerinin scanning electron mikroskopu ile karşılaştırılması. T Oft Gaz 2000;30:517-520
Aras C, Özdamar A, Karaçorlu M, Yıldırım R, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Sistemik uygulama sonrası itrakonazol’ün intravitreal penetrasyonu. T Oft Gaz 2000:30;352-55
Özdamar A, Aras C, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Akrilik ve silikon göz içi lenslerinin arka kapsül kesifleşmesi üzerine etkisi. T Oft Gaz 2000;30:343-46
Aras C, Özdamar A, Hürdağ CG, Okar İ. 193 nm argon florid excimer laser ile oluşturulan retinal fotoablasyonun karakteristikleri. T Oft Gaz 2000;30:653-56.
Aras C, Özdamar A, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Eksternal subretinal sıvı drenajında hemoraji gelişen olgularda prognoz. T Oft Gaz 2000:30;356-59
Aras C, Özdamar A, Bahçecioğlu H, Karaçorlu M, Özkan Ş. Yüksek miyopide makula deliğinin eşlik ettiği retina dekolmanı. T Oft Gaz 2000:30;575-79
Aras C, Ozdamar A, Karacorlu M. Proliferatif vitreoretinopatinin cerrahi tedavisinde silikon yağı kullanımı sonrası perisilikon proliferasyon. Retina &Vitreus 2003;2;164-168.
İskeleli G, Özdamar A, Eroğlu E, Özkan Ş. Apikal Nodüler Subepitelyal Skar nedeniyle kontakt lens takamayan keratokonuslu olgularda fototerapötik keratektimi. T Oft Gaz 2003 ;33 :305-309.
Üstündağ C, Özdamar A, Yetik H, Topçuoğlu E, Devranoğlu K, Bahçecioğlu H, Özkan Ş. Ön segment yapılarının incelenmesinde optik koherens tomografi. T Oft Gaz 2001;31 :215-220.
Yıldırım R, Turan N, Özdamar A, Özkan Ş. Laser insitu keratomileusis uygulamasında yaşın refraktif sonuçlara etkisi. T Oft Gaz 2001;31 :202-207.
Yıldırım R, Özdamar A, Devranoğlu K, Bahçecioğlu Ş, Özkan Ş. Laser in situ keratomileusis sonrası fleb erimesi. T Oft Gaz 2001;31 :402-406.

Bahcecioglu H, Ozdamar A, Aktunc R, Aktunc T, Karacorlu M, Ercikan C. Simultaneous and sequential photorefractive keratectomy. J Refract Surg 1995;11(Suppl):261-62.
Sener B, Ozdamar A, Aras C, Yanyalı A. Photorefractive keratectomy for hyperopia and aphakia with a scanning spot excimer laser J Refract Surg 1997;13:620-23.
Sener B, Yanyalı A, Ozdamar A, Aras C. Photorefractive keratectomy in hyperopia. J Fr Ophtalmol. 1998;21:19-22.
Aras C, Ozdamar A, Bahcecioglu H, Sener B. Corneal interface abscess after excimer laser in situ keratomileusis. J Refract Surg l998:l4:l56-57.
Ozdamar A, Aras C, Sener B, Oncel M, Karacorlu M. Bilateral retinal detachment associated with giant retinal tear after laser-assisted in situ keratomileusis. Retina l998;l8:l76-77.
Aras C, Ozdamar A, Aktunc R, Ercıkan C. The effects of topical steroids on refractive outcome and corneal haze, thickness, and curvature after photorefractive keratectomy with a 6.0-mm ablation diameter. Ophthalmic Surg Lasers. l998;29:62l-27.
Ozdamar A, Sener B, Aras C, Yıldırım R. Laser in situ keratomileusis after photorefractive keratectomy for myopic regression. J Cataract Refract Surg l998;24:1208-11.
Ozdamar A, Aras C, Sener B, Bahcecioglu H. Two-Year results of photorefractive keratectomy with a scanning spot ablation for myopia less than –6.00 Diopters. Ophthalmic Surg Lasers 1998;29:904-08.
Yıldırım R, Aras C, Ozdamar A, Bahcecioglu H. Silicone oil removal using a self-sealing corneal incision under topical anesthesia. Ophthalmic Surg Lasers 1999;30:24-26.
Ozdamar A, Aras C, Sener B, Karacorlu M. Corneal iron ring after hyperopic laser in-situ keratomileusis. Cornea 1999;18:243-45.
Ozdamar A, Aras C, Bahcecioglu H, Sener B. Secondary laser in situ keratomileusis one-year after LASIK for high myopia. J Cataract Refract Surg 1999;25:383-88.
Ozdamar A, Aras C, Ozturk R, Akin E, Karacorlu M, Ercikan C. In vitro antimicrobial activity of silicone oil against endophthalmitis-causing agents. Retina. 1999;19:122-26.
Ozdamar A, Aras C, Karakas N, Sener B, Karacorlu M. Changes in tear flow and tear film stability after photorefractive keratectomy. Cornea. 1999;18:437-39.
Aras C, Ozdamar A, Karacorlu M, Sener B, Bahcecioglu H. Retinal detachment following laser in situ keratomileusis. Ophthalmic Surg Lasers 2000; 31:121-25.
Aras C, Ozdamar A, Bahcecioglu H, Karacorlu M, Sener B, Ozkan S. Decreased tear secretion after laser in situ keratomileusis for high myopia. J Refract Surg 2000;16:362-64.
Sener B, Ozdamar A, Aras C. Apical nodular subepithelial corneal scar after retreatment in hyperopic photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2000;26:352-57.
Ustundag C, Bahcecioglu H, Ozdamar A, Aras C, Yıldırım R, Ozkan S. Optical coherence tomography in the evaluation of anatomical changes in cornea following laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 2000;26:1458-62
Aras C, Ozdamar A, Karacorlu M. Suprachoroidal hemorrhage during silicone oil removal in Marfan Syndrome. Ophthalmic Surg Lasers 2000;31:337-9.
Ozdamar A, Aras C, Ustundag C, Bahcecioglu H, Ozkan S. Corneal iron ring associated with iatrogenic keratectasia after myopic laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 2000;26:1684-86
Ozdamar A, Aras C, Sener B. Epithelial deposits after hyperopic LASIK. J Cataract Refract Surg 2000;26:632.
Aras C, Ozdamar A, Yolar M, Bahçecioglu H, Karacorlu M, Ozkan S. Topical anesthesia in posterior vitrectomy. Retina 2000;20:566-67(letter)
Yıldırım R, Aras C, Ozdamar A, Bahcecioglu H, Ozkan S. Reproducibility of corneal flap thickness in laser in situ keratomileusis using Hansatome microkeratoma. J Cataract Refract Surg 2000;26:1729-32.
Ozdamar A, Aras C, Ozturk R, Karacorlu M, Bahçecioglu H. Ocular penetration of cefepime following systemic administration in humans. Ophthalmic Surg Lasers 2001;32:25-29.
Ozdamar A, Aras C, Ustundag C, Tamcelik N, Ozkan S. Scleral tunnel for the implantation of glaucoma seton devices. Ophthalmic Surg Lasers 2001;32:432-35.
Yildirim R, Devranoglu K, Ozdamar A, Aras C, Ozkiris A, Ozkan S. Flap complications in our learning curve of laser in situ keratomileusis using the Hansatome microkeratome. Eur J Ophthalmol 2001;11:328-32.
Aras C, Ozdamar A, Karacorlu M, Ozkan S. Silicone oil in the surgical treatment of endophthalmitis associated with retinal detachment. Int Ophthalmol 2001;24:147-50.
Muftuoglu G, Cicik E, Ozdamar A, Yetik H, Ozkan S. Vitreoretinal surgery for a subretinal hydatid cyst. Am J Ophthalmol. 2001;132:435-37.
Tamcelik N, Ozdamar A, Kizilkaya M, Devranoglu K, Ustundag C, Demirkesen C. Fungal keratitis after nonpenetrating glaucoma surgery. Cornea 2002;21:532-34.
Aras C, Ozdamar A, Ozturk R, Karacorlu M, Ozkan S. Intravitreal penetration of cefepime after systemic administration to humans. Ophthalmologica 2002;216:261-64.
Ozdamar A, Aras C, Karacorlu M. Suprachoroidal seton implantation in refractory glaucoma: a novel surgical technique. J Glaucoma 2003;12:354-59.
Ozdamar A, Ocakoglu O. Optic nerve head blood flow using scanning laser Doppler flowmetry after laser in situ keratomileusis. J Refract Surg. 2003;19:433-37.
Ozdamar A, Kucuksumer Y, Aras C, Akova N, Ustundağ C. Visual field changes after laser in situ keratomileusis in myopic eyes. J Cataract Refract Surg 2004:30:1020-23.
Aras C, Ozdamar A, Ergin S, Ozturk R, Midilli K, Karacorlu M, Ozkan S. Failure to detect hepatitis B virus in vitreous by polymerase chain reaction. Ophthalmologica 2005;219:93-96.
Aras C, Ozdamar A, Ustundag C, Ozkan S. Optical coherence tomographic features of papillomacular fold in posterior microphthalmos. Retina 2005;25:665-67.
Ozdamar A, Kucuksumer Y, Devranoglu K. Flap dimensions created with the Hansatome microkeratome: correlation with Orbscan-derived anterior segment data. J Cataract Refract Surg 2005;31:1614-17.


E-bülten listesine kaydolmak istiyorum
E-bülten listesine kaydolmak istiyorum

E-bülten listesine kaydolmak istiyorum